Styret vedtok ny ambulanseplan

Styret for Helgelandssykehuset vedtok i dag ny ambulanseplan. Vedtaket innebærer flytting av ambulansen i Hattfjelldal, Nesna og Konsvikosen.

Mange hadde møtt opp for å følge styrets behandling av ambulansesaken.

​I styrets vedtak heter det:

1. Styret vedtar fremlagt ambulanseplan.
2. Styret ber om at det utarbeides en detaljert gjennomførings- og implementeringsplan, da i nært samarbeid med berørte kommuner.
3. Styret ber om at adm. dir. rapporterer på kvalitet og økonomi i henhold til ROS-analysen
4. Styret ber om at iverksettelse av planen skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.
5. Styret ber om at planen evalueres ett år etter iverksettelse.

Fem styremedlemmer stemte for vedtaket, tre stemte mot.

Se presseprotokoll og styredokumenter fra styremøtet 14. juni 2016