Sykepleier til utlån

Helgelandssykehuset låner ut sykepleiere til Ahus

Sykepleier Ronja Therese Fredriksen er på utlån til hjerteovervåkningen i Ahus. Her tilegner hun seg spesialisert kunnskap om hjerte- og karsykdommer, som hun vil få god nytte av i jobben sin som sykepleier ved akuttmottaket på Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Fv. Siw Anett Wålberg, fagutviklingssykepleier på hjerteovervåkningen, sykepleier Ronja Therese Fredriksen og Ragnhild Teigen Ko
Fv. Siw Anett Wålberg, fagutviklingssykepleier på hjerteovervåkningen, sykepleier Ronja Therese Fredriksen og Ragnhild Teigen Kolberg, enhetsleder på Hjerteovervåkningen. 


— Hvorfor ville du reise til Ahus for å jobbe?
— Fram til nå har Helgelandssykehuset vært svært heldig når det gjelder covid-19 pandemien, der vi har hatt få innlagte pasienter siden viruset kom til Norge. Akershus universitetssykehus er det sykehuset i Norge som er blitt presset hardest av covid-19, og da vi fikk forespørsel om å bidra føltes det helt riktig å takke ja til dette. Man føler at man må bidra der man kan, å forsøke å avlaste helsepersonellet som har stått i dette siden pandemien kom til Norge. 

— Har du noen faglige/personlige interesser av å reise?
— Til vanlig jobber jeg i akuttmottaket ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, og der er det slik at det er vanskelig å spesialisere seg i ett aktuelt fagfelt. Der er det heller slik at vi må være litt god på alt. Hos de dårlige pasientene gjennomfører vi i akuttmottaket kun akutt og stabiliserende behandling, før disse overflyttes videre til intensiv-avdelingen vår. 
Da jeg fikk spørsmål om å bidra på hjerteovervåkningen anså jeg dette som en god mulighet til å lære mer om dette fagfeltet, samt. langtidsbehandlingen av denne pasientgruppen. 

— Hvordan har du blitt tatt imot?
— Jeg har blitt veldig godt tatt imot. Folk er veldig imøtekomne, hjelpsomme og ikke minst takknemlige for at vi kommer for å bidra når det trengs. 

— Hva er annerledes, i forhold til din avdeling på Helgelandssykehuset?
— På hjerteovervåkningen er det kun fokus på sykdommer som omfatter hjertet, og mange av pasientene som ligger her er kritisk syke og ustabil. De krever en god del utstyr og medikamenter som vi i akuttmottaket ikke er vant med å administrere, der intensiv-avdelingen ofte bistår oss. Der jeg jobber til vanlig ville disse pasientene ha ligget på intensiv-avdelingen, men her stabiliseres og behandles de på hjerteovervåkningen. 

— Har du lært noe nytt som du kan ta med deg til Helgelandssykehuset?
— Ved å jobbe på denne avdelingen har jeg til nå tilegnet meg mye mer grundig og spesialisert kunnskap om hjerte og karsykdommer, som jeg tror jeg kommer til å få mye bruk for i jobben min i akuttmottaket. Pasienter med hjertesykdommer er en stor del av pasientgrunnlaget vårt, så dette er ett veldig aktuelt tema.  

— Hva gjør du når du ikke jobber på Ahus? 
— Ser en del tv-serier, går mye tur, leser fagstoff for å tilegne meg mer kunnskap om denne delen av menneskekroppen slik at jeg kan møte mer forberedt på jobb mens jeg er her. 

— Hvor lenge blir du?
— To uker. 

— Hva har vært den beste erfaringen så langt? Hva har vært den mest utfordrende erfaringen så langt?
— Det er vanskelig å gi ett eksakt eksempel på noen av de beste erfaringene jeg har hatt, men sånn generelt syns jeg det er veldig spennende og morsomt å prøve noe nytt. Det å komme til ett stort universitetssykehus der sykehuset og avdelingene styres på en helt annen måte enn det jeg er vant til, møte nye mennesker og kollegaer, som er veldig trivelig og imøtekommende, og det å få tilegne meg mer spesialisert kunnskap om menneskekroppen. 
Den største utfordringen har nok vært at jeg må være borte fra samboer og mine to små barn over så lang tid, og at jeg måtte ha en intensiv opplæringstid på tre dager, der andre som begynner på denne avdelingen får fire uker. Det har vært en bratt læringskurve med helt ny avdeling og dens rutiner og logistikk, nytt medisinsk-teknisk utstyr, delvis nytt journalsystem m.m. 

— Vil du oppfordre andre til å gjøre det samme?
— Jeg vil absolutt anbefale andre til å gjøre dette. Vi har alle litt godt av å komme oss ut av komfortsonen vår, og denne erfaringen har ikke vært noe annet enn morsom og lærerik den første uka jeg har vært her.