Tester metode for forebygging av depresjon

Helgelandssykehuset deltar i banebrytende forskning om depresjon. En metode for å forebygge tilbakefall, LEIDS, som er utviklet i Holland, skal nå testes.

Aslak Himle

​Depresjon er et betydelig folkehelseproblem. Cirka 20 % av befolkningen opplever mer alvorlig depresjon i løpet av livet. Globalt sliter omkring 300 millioner mennesker i alle aldre med depresjon. Depresjon er mer vanlig blant kvinner enn menn. I verste fall kan depresjon føre til selvmord.

Helsevesenet er blitt flinkere til å behandle depresjon. Vi har tilgjengelig effektive psykologiske og medikamentelle behandlingsmetoder. Vi sliter med å finne gode metoder som kan forhindre tilbakefall. Så mange som 70 - 80% av ferdig behandlede depresjonspasienter opplever en ny depressiv episode innen ti til femten år etter den første depressive episoden.

Det vil være av stor betydning dersom man kan utvikle metoder som forebygger tilbakefall.

LEIDS

Ved Universitet i Leiden i Holland har professor Willem van der Does med flere utviklet en metode som har vist seg å kunne si noe om hvem som er i faresonen for tilbakefall. Metoden kalles «Leiden Index of Depression Sensitivity» eller LEIDS. Forskning fra utlandet har vist at LEIDS kan predikere tilbakefall i løpet av en periode på 3 til 4 år. Videre kan LEIDS være bedre enn anerkjente kliniske risikofaktorer (tidligere depressive episoder og rest-symptomer) til å forutsi tilbakefall.

LEIDS bygger på kognitiv teori om depresjon. Dysfunksjonelle kognisjoner (DK) er en av de viktigste faktorene som forårsaker og opprettholder depressive episoder. DK kan ligge latent, etter at pasienten er blitt symptomfri, som en underliggende sårbarhet. Denne sårbarheten kan gjøre at depresjoner kan utløses av stress, påkjenninger og negative følelser. Dette kalles gjerne “kognitiv reaktivering” (KR). Aktiveringen av dysfunksjonell kognisjon skjer i samband med triste stemninger. LEIDS måler i hvilken grad en person har tendens til kognitiv reaktivering.

Dersom man kan man plukke ut pasienter som er spesielt utsatt for tilbakefall, har man alt i dag metoder som kan forebygge tilbakefall av depresjon.

Oversatt til norsk

Sammen med førsteamanuensis Jens Thimm ved Universitetet i Tromsø (UiT) og professor emeritus Odd E. Havik ved Universitetet i Bergen har undertegnede oversatt metoden til norsk. Dette er den eneste oversettelsen til et skandinavisk språk. Oversettelsen er blitt godkjent av forskerne ved universitetet i Leiden.

Vi ønsker nå å teste ut om vår norske oversettelse av LEIDS er pålitelig. Dette er det nødvendig å vite dersom man skal kunne bruke metoden i klinisk sammenheng. Derfor er formålet med denne fasen av forskningsprosjektet å teste ut LEIDS pålitelighet.

Vi inviterer derfor nå ansatte ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, samt studenter ved UiT til å delta. Til sammen ca 200 deltakere er nødvendig for å kvalitetssikre metodens pålitelighet. Som kontrollmål bruker vi anerkjente metoder for måling av angst, depresjon, repeterende negativ tenking og grad av mindfulness. Det er til sammen 90 spørsmål som deltakerne skal ta stilling til.

Vi håper at så mange som mulig setter av litt tid til å være med på å utvikle det som kan bli et unikt verktøy i bekjempelsen av depresjon.

Les mer om forskning på Helgelandssykehuset