Trening som del av rusbehandling

Trening som del av behandling er et nytt tilbud for innlagte pasienter på Rusavdelingen ved Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana, Helgelandssykehuset.
Stensland og Mannvik på tredemøller
Lena Stensland og Hild Mannvik på de to tredemøllene som brukes til treningen.
Det er Lena Stensland, nestleder og spesialsykepleier, og Hild Mannvik, spesialsykepleier, som er initiativtakerne til den nye behandlingen ved Rusavdelingen på Mo. Onsdag i forrige uke var første treningsdag og det ble godt tatt imot av de fem pasientene som fikk være først ute.

- Pasientene har vært veldig ivrige og tilbudet har blitt godt mottatt, forteller Stensland. 

Pasientene har fått undervisning om hvorfor trening nå er blitt en del av rusbehandlingen ved avdelingen.

- Motivasjonen kommer når vi snakker om levealder, forteller Mannvik.

Forskning viser at pasienter innen psykisk helse og rus på landsbasis har en levealder som er ca. 20 år kortere enn den øvrige befolkningen. Dette tilbudet er direkte rettet mot denne forskjellen og problemstillingen. 

Pasientene blir sterkere

Ruspasientene er ofte i dårlig fysisk form når de kommer til Rusavdelingen, så resultatene av denne type trening vil komme raskt. Mange av pasientene har en fysisk alder som er 10 til 20 år eldre enn faktisk alder. Forskning fra St.Olavs hospital viser svært gode resultater - der dette kan reverseres med rett type trening. Pasientene får gjennom treningen styrket hjerte, lunger og kjernemuskulatur og blir i generelt bedre form.

Treningen består av 4x4 intervalltrening på tredemølle etterfulgt av beinpress. Treningen tar i underkant av en time, og gjennomføres til faste tider tre ganger i uka. 

Treningen har også andre gode effekter, det kan blant annet hjelpe mot depresjon, og gir pasientene mestringsfølelse. 

- Vi har hatt pasienter med ADHD som kan fortelle at de klarer å konsentrere seg bedre etter trening, og det er viktig at de kan konsentrere seg om den andre behandlingen de får her, forteller Stensland.

Aktivitet har alltid vært fokus på Rusavdelingen, som også har ukentlige turer til nærområder i Rana. 

Inspirert av St.Olav

Stensland og Mannvik ble inspirert av St.Olav og Ruskonferansen til å komme igang med denne nye behandlingen på Helgelandssykehuset. De understreker at det ikke ville vært mulig uten en avdelingsleder som tar godt imot slike initiativ. 

- Det er investert i utstyr til treningsrommet, og vi har vært, og vil fortsette å ha kontakt med St. Olavs Hospital i Trondheim for opplæring/veiledning i den videre utviklingen av tilbudet.

De håper at tilbudet etterhvert også kan gjelde polikliniske pasienter.