Trond Millerjord ny HR-sjef

Trond Millerjord (42) er Helgelandssykehusets nye HR-sjef. Tobarnsfar, friluftsinteressert og godt kjent på Helgeland er stikkord som kan beskrive Trond. 
- Jeg er glad for å ha fått ansatt en meget kompetent og erfaren HR-sjef. Dette blir en viktig stilling i tiden som kommer, sier direktør for organisasjon og administrasjon Sissel Karin Andersen. 
Trond Millerjord

Trond Millerjord har en allsidig og relevant bakgrunn. Han har flere års erfaring som avdelingsleder i Helgeland Stamina Helse AS med ansvar for hele Helgeland, og forlater nå stillingen som personalleder i Rana kommune. Han er utdannet fysioterapeut i bunn, har Master of business fra Nord universitet, samt utdanning innen lederutvikling. Formelt arbeidssted blir Mo i Rana, men han vil ha sitt daglige virke ved HR-senteret i Mosjøen, og ellers være tilstede ved alle enheter og staber så mye som mulig.

- Ambisjonene vi har for HR er at de skal være en foretrukket partner for avdelingene og enhetene i sykehuset både i det daglige og i utviklingsarbeid.  Vi vet at rekruttering og utdanning av eget personell er og blir viktig for Helgelandssykehuset i årene som kommer – og i utviklingsprosjektet Nye Helgelandssykehuset vil våre ansatte være en viktig innsatsfaktor. Jeg ser fram til at Trond begynner hos oss 1. desember. 

Sissel Andersen ønsker å trekke fram innsatsen til konstituert HR-sjef Lisbet Tjønna.
- Jeg vil takke henne for at hun påtok seg rollen som konstituert HR-sjef i den tiden som har gått. Det har vært en krevende tid blant annet med Covid-19-beredskap, og her har Lisbet og HR-avdelingen gjort en viktig og god jobb, sier Andersen.