Tverrfaglig øvelse for bedre akuttbehandling for nyfødte

BEST står for bedre og systematisk teamtrening. Nyfødt-BEST er en av disse, og 8. juni ble det arrangert en tverrfaglig øvelse på Mo rundt situasjoner som kan oppstå etter fødsel.

øvelse
Anita Mikalsen(til venstre), May Britt Tangen og Ann Torill Solvi (til høyre)

Målet er å være best mulig forberedt når de trenger det som mest. Fødeavdelingen på Mo øvde denne dagen sammen med intensiv, anestesi og lab på å håndtere en fødsel der den nyfødte hadde akutt behov for resuscitering (gjenoppliving). Åtte grupper øvde over to dager, med to ulike scenarier. Det var godt oppmøte fra alle involverte avdelinger, med anestesisykepleier, anestesileger, intensivsykepleiere, jordmødre, barnepleiere og gynekologer.

Deltakere

Det var godt oppmøte fra alle involverte avdelinger, med anestesisykepleier, anestesileger, intensivsykepleiere, jordmødre, barnepleiere og gynekologer.

​To ganger i året øves det tverrfaglig på Nyfødt-BEST, men det har vært vanskelig å arrangere disse under pandemien. Jordmødrene Trine Solbu Helland, jordmor Britt-Nancy Fagerdal og Berit Harsvik Hauknes, samt anestesisykepleier Åse F. Karlsen sørger for å lede øvelsene. De er svært fornøyde med å ha på plass øvelsen nå, og at så mange deltok.

- Det er godt å få dette i gang igjen nå. Det er viktig da vi som øver sammen om dette kun møtes i slike situasjoner. Når vi øver tverrfaglig blir vi tryggere på hverandre, på roller og kommunikasjon. De ansatte er fornøyde med at vi endelig er i gang igjen, forteller Hauknes.

Kommunikasjon er alfa og omega

Siden de ikke jobber i samme avdeling til vanlig, er det viktig å møtes i slike øvelser. De øver rett og slett på god kommunikasjon.

- Kommunikasjon er alfa og omega. Etter en slik øvelse er det tryggere for alle, forteller Åse Karlsen.

Selve øvelsen foregikk ved hjelp av en dukke (fantom), og rollespill (scenariotrening). Sykepleiere, barnepleiere, leger og jordmødre øvde på samarbeid og rutiner rundt slike situasjoner.

- Det er viktig å øve på akutte situasjoner, slik at vi er godt forberedt og vet hva vi skal gjøre når det skjer, sier Hauknes. 

Anestesilege ankommer.

Anestesilege ankommer. Fra venstre Anita Mikalsen, May Britt Tangen, Christian Wiltsch og Ann Torill Solvi

Den viktigste delen av simuleringen kommer etterpå. Først skal hver enkelt deltaker få si hvordan de opplevde det, med fokus på det positive. Deretter faglig tilbakemelding, hva kan man eventuelt gjøre bedre. Debriefing har først og fremst fokus på det som ble gjort bra under treningen og da blir deltagerne også bevisste på hva som kan gjøres bedre i runde to.

- Fokus er hvordan var samarbeidet, hvordan var kommunikasjonen underveis, var det en tydelig leder som tok styring og ga klare beskjeder? Avslutningsvis oppsummerer vi, er det noe vi ikke har gått igjennom, noe som savnes?

Trente med ambulansemedarbeidere

Fødeavdelingene i Helgelandssykehuset har nettopp også trent med ambulanser, slik at alle ambulansemedarbeidere fikk øve på å ta imot et barn i hodeleie. De fikk også øve på å forløse sete da dette er en situasjon de kan komme opp i.

Neste store øvelse med barnelege fra Bodø

Fødeavdelingene øver også alene med Nyfødt-BEST, de har som mål å gjøre det en gang i måneden, i tillegg til to store øvelser i året. Neste store øvelse er i oktober, og da skal barnelege fra Bodø delta.