Utsetter endring av ambulansetjenesten i Hattfjelldal

Helgelandssykehuset HF har i forbindelse med implementeringen av ny ambulanseplan på Helgeland besluttet å utsette endringene av ambulansetjenestene som berører Hattfjelldal.
Ambulanse
Endringene av ambulansetjenesten i Hattfjelldal er utsatt.

– Vi har hatt dialog med Hattfjelldal kommune, og er blitt enige om at det er nødvendig å gjennomføre en kvalitetskontroll av grunnlaget for endringene ambulanseplanene legger opp til, sier direktør for de prehosptiale tjenestene i Helgelandssykehuset HF, Bjørn Haug.

Grane som planlagt

Den vedtatte ambulanseplanen for Helgeland legger opp til at ambulansestasjonen i Hattfjelldal skal slås sammen med ambulansestasjonen i Grane, med lokalisering til Trofors. I Hattfjelldal skal det i stedet etableres en stasjon med akuttbil med døgnbemanning. Nærmeste fullverdige ambulansestasjon for Hattfjelldal vil da blitt på Trofors med vakt på vaktrom for personellet.
- I planen for implementering av endringene i ambulansetjenestene på Helgeland hadde vi lagt opp til å gjennomføre endringene som berører Grane og Hattfjelldal fra mars/april. For Hattfjelldal sin del blir altså dette utsatt. Når det gjelder Grane er planen å etablere ambulansestasjon der med vakt på vaktrom for personellet fra samme tidsrom, uavhengig av hva som blir den endelige løsningen for Hattfjelldal, sier Bjørn Haug.

Ekstern kompetanse

Helgelandssykehuset HF skal bruke ekstern kompetanse for å få klarlagt om grunnlaget for endringene som er foreslått er i samsvar med gjeldende forskrifter og føringer, eksempelvis når det gjelder responstid.
- Resultatet her vil danne grunnlag for hvordan vi arbeider videre med eventuelle endringer av ambulansetjenesten i Hattfjelldal, og da i nært samarbeid med kommunen. Håpet er å få en avklaring før sommeren, sier Bjørn Haug.