Vårt løfte til alle på Helgeland

Den nye sykehusstrukturen skal sikre menneskene på Helgeland et trygt, framtidsrettet og bedre helsetilbud - og vil være en drivkraft for hele regionen. Vi skal både ha en opplevelse av og trygghet for at vi får hjelp når vi trenger det. Nå og i framtida.

​I slutten av august smalt det på Drevjamoen. Et uhell med en røykgranat førte til massetilstrømning av pasienter til sykehuset i Mosjøen. Hendelser som dette trener vi regelmessig på. Men det er ikke bare ved akutte situasjoner at sykehusene får testet sin kapasitet og kompetanse. Mens mange i sommer nøt varmerekorder og velfortjente feriedager på Helgeland, jobbet våre medarbeidere på spreng. Aldri før har ambulansene, båtene og luftressursene hatt flere oppdrag. På Mo toppet det seg da de hadde inne dobbelt så mange kirurgiske pasienter som sengeposten har kapasitet til. Takket være stor fleksibilitet og godt samarbeid på tvers av nivåer, profesjoner og geografi var vi i stand til å yte gode, trygge helsetjenester – også på dager da kapasiteten var på bristepunktet.

På vegne av befolkninga på Helgeland sender jeg en stor takk til alle som hver dag bidrar til å gi pasientene hjelp når de trenger det. Opplevelsen av og tryggheten for at man faktisk får hjelp når man trenger, det er vårt løfte til alle på Helgeland. Det gjelder nå, og det gjelder i framtida.

Hulda Gunnlaugsdottir

Snart i mål

Vi som bor på Helgeland har vært gjennom en lang prosess som har vært vanskelig for mange, men vi er snart i mål. I tett samarbeid med kommunene jobber vi for å sikre at vi får sykehus, distriktsmedisinske sentere og prehospitale tjenester som skal ligge i front teknologisk og gi bedre helsetjenester enn i dag. Det er snart sju år siden Helse Nord ga Helgelandssykehuset i oppdrag å starte arbeidet med en utviklingsplan. Det var starten for 2025-prosessen, men diskusjonen har i realiteten gått siden slutten av 90-tallet. Nå har vi fått en ufravikelig frist fra vår eier – saken om struktur og lokalisering skal behandles av styret i Helgelandssykehuset 28. november og av styret i Helse Nord 18. desember. Tidsskjema er stramt, men vi skal komme i mål.

Skal gi bedre helsetjenester enn i dag

Når helseministeren har tatt den endelige avgjørelsen om hvordan spesialisthelsetjenesten på Helgeland skal være i framtida kan vi begynne på den virkelige jobben: Å skape framtidas helsetjeneste. Da går vi fra å planlegge struktur til å jobbe med innholdet og hvordan vi kan bruke ny teknologi for å ivareta pasientens behov i framtida. Min drøm er at vi sammen med kommunene skal skape en helsetjeneste det virkelig skinner av. Vi skal bygge kompetanse, skape nye allianser for å stimulere til innovasjon og vi skal være helt i front med å ta i bruk ny teknologi. Vi skal desentralisere tjenester – på øyene, i fjellbygdene og i byene – og være et foregangseksempel for andre som ønsker å utvikle spesialisthelsetjenesten i distriktene. Det skal ikke bare handle om å hente helgelandspasienten heim til Helgeland, men å få pasienter fra andre deler av landet til å velge Helgeland.

Tiltrekker oss kompetanse fra øverste hylle

I strukturdebatten som går snakkes det mest om bygg og lokalisering. Det er viktige parametere, men de viktigste byggeklossene er menneskelige ressurser. Vi bygger ikke bare sykehus, vi bygger fremtidens kompetanse. Det handler om hvordan vi sikrer et fremtidig forsvarlig helsetilbud med den beste kompetansen. For at pasientene skal få et best mulig tilbud trenger vi hender og hoder som besitter den riktige kompetansen uansett profesjon eller nivå. Og vi må profesjonalisere måten vi driver sykehus på.

De siste ukene har vi ansatt flere nye ledere i Helgelandssykehuset. Ansettelsene beviser at Helgeland er i stand til å tiltrekke kompetanse fra øverste hylle. Vi har styrket laget og skapt et stødig fundament å bygge videre på. Parallelt jobber vi aktivt med å øke andelen helsefagarbeidere og legge til rette for en mer variert karrierevei også for denne yrkesgruppa. I ambulansetjenesten vil den nye paramedic-utdanninga være en driver i utviklinga, og vi kommer til å se et stadig sterke innslag av teknologi- og ingeniørfag i sykehusene.

Medisin er kjernen i alt vi gjør, og rundt den må vi bygge lag på lag med kompetanse som gjør oss i stand til å utnytte ressursene best mulig – til pasientens beste. Det kommer vi ikke til å klare alene. Det forutsetter et tett samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsliv og andre kompetansebedrifter, og det forutsetter at vi endrer måten vi tenker på. Samarbeid er bra, men samskapning er enda bedre. Jeg tror et sterkt, kompetent og framtidsretta Helgelandssykehus vil ha en iboende gravitasjonskraft som kommer hele Helgeland til gode. 


Konstruktiv kritikk er ubetinget positivt

Ansatte i sykehus er vant med uforutsigbare arbeidsdager. Pasientens behov kommer foran alt, og arbeidsdagen innrettes deretter. I den siste tiden har dette vært gjeldende også for oss som jobber administrativt med 2025-prosessen. 

Ved Helgelandssykehuset setter vi pris på at omgivelsene våre er engasjerte og opptatt av hvordan prosessen går og styres. Informasjonsmengden er massiv og forventningene til detaljeringsgraden i den informasjonen som etterspørres er stor. Vi gås etter i sømmene, og skjønner at åpenhet også betyr at prosessen stilles lagelig til for hogg. Konstruktiv kritikk er ubetinget positivt. Den gjør at vi kan gå gjennom våre rutiner og forbedre oss der det er nødvendig. Men kritikken må handle om sak. Det må vi kunne kreve av hverandre, også når diskusjonen går høyt.

Med høylytt diskusjon kommer også usikkerhet. Rundt avstander, fødetilbud og trygghet, rundt levedyktige lokalsamfunn og arbeidsplasser. Jeg vil si klart og tydelig fra om at jeg tar folks tilbakemeldinger på største alvor. Folks stemmer skal bli hørt.

Pasienten er vårt utgangspunkt

I min kalender er det rød ring rundt torsdag 28. november. Jeg kan love at alle vi som jobber med Helgelandssykehuset 2025 skal stå på – dag og natt – for en best mulig prosess og et best mulig resultat for hele Helgeland. Vi vil ikke være lokalisert og organisert på samme måte som tidligere, men samlet sett skal den nye sykehusstrukturen sørge for at vi får et bedre helsetilbud med økt kvalitet på Helgeland. Sammen kan vi skape et helsetilbud som gir trygghet for oss alle, der pasienten alltid er det aller viktigste - et tilbud som vil være en positiv drivkraft for hele Helgeland. Jeg er veldig sikker på at dette blir bra for oss alle.

Denne kronikken ble sendt til redaksjonene på Helgeland 13. september 2019