Venøse leggsår

Når du som fastlege har gjort det du kan, men ikke funnet en løsning – henvis videre!