Viktig informasjon om overgang til Norsk Laboratoriekodeverk (NLK)

Fra 01.06 sender vi ut elektroniske laboratoriesvar med NLK-koder i stedet for lokalt analysenavn. Gjelder fagspesialitetene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin.

​Les mer om endringen her:

Laboratorietjenester