Forskningsdagen 2017

Viktig og variert forskning på Helgelandssykehusets forskningsdag

Helgelandssykehuset publiserer nå flere vitenskapelige artikler og har flere aktive doktorgrader enn før. I dag møttes 36 forskere og forskningsinteresserte fra Helgelandssykehuset på Forskningsdagen i Mosjøen.

Deltakere på forskningsdagen
Noen av de 36 deltakerne f.v.: Nora Straumfors, LIS føde/gyn i Sandnessjøen (har fått såkornmidler til abortprosjekt), Margit Steinholt, Venke A. Grane, Aslak Himle, Tomas Log og Anne I. Pedersen, stabsleder Senter for Fag, forskning og utdanning.

Forskningsleder Tomas Log kan fortelle om 15 aktive forskningsprosjekter i Helgelandssykehuset. Med ny forskningsstrategi skal forskningen styrkes enda mer i Helgelandssykehuset.

- Utviklinga går riktig vei. Vi forsker innen mange ulike fagfelt, derfor er denne samlinga så viktig, sa han og oppfordret deltakerne til å snakke med hverandre.

Helgelandssykehuset har også nå en etablert forskningsgruppe, innen nevropsykologi i Mosjøen. Det er fem aktive doktorgradsprosjekt og fire forskningsstillinger, og det er innvilget midler til flere PhD-stillinger. Helgelandssykehuset har et forskningsutvalg.

- Min andre utfordring er at dere må ikke være redd for å ta kontakt med utvalget, vi ønsker mer forskning og vi kan bistå.

Forskning i Helgelandssykehuset

Helse Nord ønsker flere søknader fra Helgelandssykehuset

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver, på lik linje med pasientbehandling. Kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord Siv Cathrine Høymork startet forskningsdagen med et ønske om flere søknader fra Helgelandssykehuset. For 2017 kom det inn to søknader til det regionale helseforetaket, der en ble innvilget.

Det er nye nasjonale vurderingskriterier fra 2017, i grovt sorter på vitenskapelig kvalitet og nytte. I år fikk Helse Nord 160 søknader til sammen.

- Forskning hører ikke hjemme bare i de store institusjonene. Det er viktig at vi har et kritisk blikk på egen og foretakets praksis, sa Høymork, som selv er anestesiolog og har drevet med klinisk forskning før hun ble direktør i Helse Nord.

Helse Nord har også en forskningsstrategi, for 2016-2020. I strategien er det ønsker om å få til en postdoktorstilling for hver andre PhD. Høymork inviterte alle som ønsker å søke, om å ta kontakt med andre, ikke minst sekretariatet for forskningstildeling som ligger på UNN.

- Vi får stadig flere søknader fra universitetene uten en tilsvarende økning fra helseforetakene og sykehusene, og det gir meg to bekymringer – det er de pasientnære kliniske problemstillingene, samt kompetansebygging og utvikling av kunnskapsbasert praksis i foretakene.

Forskning i Helse Nord

Svetlana Zykova, Tomas Log og Siv Høymark
Svetlana Zykova, Tomas Log og Siv Cathrine Høymork

Forskningsstøtte fra UNN

Svetlana Zykova, avdelingsleder ved Klinisk forskningsavdeling på UNN, informerte om hvordan avdelingen kan støtte forskere fra Helgelandssykehuset. Avdelingen har regionale støttefunksjoner for forskningsmetodologi.  Hun viste til nettsidene til UNN, her forskere kan finne informasjon og hvem de kan kontakte for å få hjelp til metoder, veiledning, forskningsdatabaser, IT-støtte og så videre.

- Vi prioriterer Helgelandssykehuset og helseforetak i regionen over eksterne, sier Zykova.

Avdelingen tilbyr også mange forskerkurs.

Forskning i UNN

Forskere som holdt presentasjoner

På forskningsdagen ble flere av de aktive forskningsprosjektene med forskere fra Helgelandssykehuset presentert. Forskningen spenner fra plastikk kirurgi og psykologi til forskning på gravide i Kambodsja.

  • Finnes det en sammenheng mellom tidlig traumatisering og psykoselidelse i voksen alder? Nina Mørkved, stipendiat og psykolog ved Helgelandssykehuset. Les mer om forskningen
  • Kan Norges tredje minste lokalsykehus bidra til å avlaste behovet for plastikkirurgiske inngrep? Ole Arvid Forså Østerud, LIS ved Helgelandssykehuset
  • Nevropsykologisk og nevrobiologisk grunnlag for eksekutiv funksjon: utfordringer for diagnostikk og rehabilitering. Anne-Kristin Solbakk, førsteamanuensis ved UiO
  • Eksekutiv funksjon rapportert ved BRIEF-A, og relasjon til kognitive mål og emosjonelt stress ved nevrologiske og nevropsykiatriske tilstander. Venke Arntsberg Grane, forsker og nevropsykolog ved Helgelandssykehuset
  • Kan vi måle eksekutiv funksjon med EEG? Jan Ferenc Brunner, forsker og psykologspesialist ved Helgelandssykehuset (disputerer førstkommende tirsdag).
  • Miljøgifter og tungmetaller i blodet hos gravide i Kambodsja. Hvordan forske i lavressursland og hvorfor? Margit Steinholt, gynekolog ved Helgelandssykehuset
  • Leiden Index of Depression Sensitivity. Aslak Himle, psykologspesialist ved Helgelandssykehuset. Les mer om forskningen

Les mer om forskningen i Helgelandssykehuset