HELSENORGE

Viktige workshoper om elektronisk samhandling mellom kommuner og sykehus

For at pasientene skal få den beste behandling og oppfølging er det viktig at sykehus og kommuner samarbeider godt sammen. Kommune- og sykehusansatte på Helgeland møttes i forrige uke i tre ulike workshop om elektronisk samhandling i Mosjøen, på Mo og i Sandnessjøen.

F.v. Marit Bergh, rådgiver Samhandlingsavdeling, UNN og Mona Pedersen fra KomUt Nord
F.v. Marit Bergh, rådgiver Samhandlingsavdeling, UNN og Mona Pedersen fra KomUt Nord

​Revisjoner av samhandlingsreformen og erfaringer viser at det er stort forbedringspotensiale i hvordan samarbeidet fungerer mellom spesialisthelsetjeneste, som er sykehus-nivået, og primærhelsetjeneste, som er det kommunale nivået. Gjennom eletronisk meldingsutveksling har vi redskapet, men kan vi bruke det bedre – og hvordan følger vi opp tjenesteavtalene mellom sykehus og kommuner?

- Tjenesteavtalene er ofte godt kjent på ledernivå, men ikke så godt kjent på tjenestenivå, sier Marit Bergh, samhandlingsrådgiver fra UNN.

Tjenestenivå vil si de som har den daglige kontakten i sykehus og kommune når pasienten skal flyttes fra sykehusopphold til et tilbud i kommunen, eller omvendt.

Enklere hverdag

Elektronisk meldingsutveksling har gjort hverdagen bedre og enklere og antall avvik har gått ned. Det er ønskelig med lik praksis og da må det kommuniseres godt. Synne Hunnes, sykepleier fra Sandnessjøen, nevner for eksempel hospitering hos hverandre som et godt tiltak i sitt foredrag.

Workshop-en er et samarbeid mellom Helgelandssykehuset, Rana kommune, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og KomUt Nord. Det ble godt oppmøte med ca 75 i Mosjøen, ca 90 på Mo og litt over 40 i Sandnessjøen.

Deltakere på workshop i Mosjøen
Deltakere på workshop i Mosjøen

- Kommer pasienten til gode

- Felles workshop der kommune og sykehus møtes er et tiltak som vil styrke samhandlingen og samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Deltakerne vil i større grad få forståelse av tjenesteavtalene, hverandres utfordringer, rutiner og instrukser, noe som vil komme samarbeidet og pasienten til gode, sier samhandlingssjef Knut Roar Johnsen.