Helsenorge

Vil sørge for reetablering av desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland

Nord universitet besluttet tidligere denne uka å avvikle den desentraliserte samlingsbaserte sykepleierutdanninga på Helgeland i Sandnessjøen. Helgelandssykehuset vil nå bidra til at utdanningstilbudet reetableres. – Vi arbeider sammen med VID vitenskapelig høgskole representert ved rektor Ingunn Moser om å kunne tilby desentralisert samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

Helgelandssykehuset har, siden faren oppstod for at den desentraliserte samlingsbaserte sykepleierutdanninga på Helgeland skulle legges ned av Nord universitet, hatt en nær og god dialog med kommuner og regionråd på Helgeland for å se på alternative løsninger som kan sikre utdanningen.

Hulda Gunnlaugsdottir

Hulda Gunnlaugsdottir

- Vi har spesielt hatt en tett og god dialog med regionrådsleder Arne Langset og Hanne Davidsen, ordfører i Nesna. Enigheten på Helgeland om at vi må se etter alternativer hvis Nord universitet legger ned utdanningen, har vært stor. Både vi som sykehus, regionrådene og kommunene har vært tydelig på at vi må samarbeide for å finne løsninger, og det har vi gjort, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

Samlingsbasert sykepleierutdanning

Løsningen består altså i en nær forestående intensjonsavtale med VID om at de skal etablere og tilby desentralisert samlingsbasert sykepleierutdanning på Helgeland i samarbeid med Helgelandssykehuset, regionrådene og kommunene. VID vitenskapelige høgskole har i dag cirka 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø. Helsefag tilbyr de i dag ut fra Bergen, Oslo og Sandnes. 

- Helgelandssykehuset vil ta en sentral og koordinerende rolle i arbeidet med å få dette til, sammen med regionråd og kommunene. Etter sommeren vil VID vitenskapelige høgskole, Helgelandssykehuset og kommunene sette seg sammen for å legge en plan for hvordan vi kan utvikle utdanningen, finansiere den, størrelse og når den eventuelt kan startes opp, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

Rent praktisk ser man foreløpig for seg en utdanning som bygger på videoforelesninger, e-læring og samlingsbasert utdanning som muligens kan foregå i Sandnessjøen.