Helgelandssykehuset er i grønn beredskap

Beredskap

Helgelandssykehuset er i beredskap i forbindelse med korona-utbruddet.

Beredskapsnivåer

Helgelandssykehuset HF opererer med tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.

Grønn beredskap - Normal drift, men med særlig monitorering:

Grønn beredskap iverksettes i situasjoner som ikke direkte og/eller umiddelbart krever økt beredskap, men hvor det er en økt sannsynlighet for at det kan bli aktuelt å høyne beredskapen eller på andre måter å gjennomføre ekstraordinære tiltak på sikt.


Gul beredskap – Alvorlig situasjon

Gul beredskap iverksettes når det har oppstått en alvorlig hendelse som gjør at det er fare for at de ordinære ressursene ikke strekker til og hvor det er aktuelt å mobilisere begrensede ressurser og iverksette forhåndsdefinerte tiltak.


Rød beredskap – Krise eller katastrofe

Rød beredskap iverksettes ved krise eller katastrofe hvor store ekstraordinære ressurser må settes inn for å håndtere situasjonen. Dette er særlig aktuelt ved hendelser hvor et stort antall pasienter er meldt fra ambulanse/AMK eller ankommet fra samme hendelse.

Fant du det du lette etter?