koronavirus

Koronavirus

Helgelandssykehuset er i gul beredskap for å håndtere utbruddet av koronaviruset Covid-19. Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, pasienter og pårørende, helsepersonell og ansatte, primærhelsetjenesten og media.


Informasjon til innbyggere, pasienter og pårørende

Har du mistanke om at du er smittet?

Har du time på sykehuset?

Pasienter skal møte til avtalte timer om det ikke har kommet annen beskjed. De som får avlyst timen sin får direkte beskjed.

Ring sykehuset før du kommer hvis du:

 • nylig har vært i utlandet
 • har hatt kontakt med en som er smittet av korona
 • har luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet)
Dette gjelder både pasienter og ledsagere. 

All kursvirksomhet for pasienter og pårørende er avlyst fram til sommerferien.

Råd og informasjon om koronaviruset

Spørsmål og svar om koronavirus - Helsenorge.noKoronavirus - råd og informasjon til befolkningen og helsepersonell - FHI.no

Hvis du har spørsmål om viruset, finner du informasjon på lenkene over.  

Du kan også ringe FHIs publikumstelefon på 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 08.00 - 15.30 og helger 10.00 - 16.00. Enkelte kommuner har også etablert egne publikumstelefoner, se lenger ned på siden.

Du skal ikke ringe AMK eller legevakt med generelle spørsmål om koronasmitte. Hvis du mistenker at du er smittet med covid-19, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (på telefon), og ikke møte opp på sykehuset. 

Koronaviruset ligner på andre typer virus sykehuset behandler pasienter for. Vi har derfor gode rutiner for hvordan vi skal håndtere eventuelle smittede pasienter.

Besøksstans

Pårørende bes ta kontakt med avdelingen på telefon hvis det er nødvendig med fysiske sykebesøk. Ledsagere til barn og fødende, og nære pårørende til kritisk syke, vil få komme på besøk. Gjør likevel avklaring med avdelingen.

Besøksstansen gjelder også eksterne leverandører/samarbeidspartnere eller andre som skal til sykehusene i jobbsammenheng.

Kantinene er stengt for besøkende. 

Informasjon til fødende og gravide

Alle fødende må ringe sine fødeavdelinger før de ankommer. På grunn av koronasituasjonen er fødeavdelingen stengt for alle besøkende, med unntak for partner som kan være tilstede under fødselen.

 • Kun partner som ikke har vært i områder Folkehelseinstituttet har definert som risikoområder, og som ikke har vært i kontakt med personer som er smittet kan besøke avdelingen.
 • Partner kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjelder også ultralyd og poliklinikk på kveld/natt.
 • Partner kan ikke være med dersom mor blir innlagt ved føde observasjon, dette gjelder også ved igangsetting av fødsel. Dersom det blir snakk om igangsettelse, så kan dette ta 2-3 dager. Ledsager får være med når fødselen etterhvert starter opp.
 • Partner kan ikke være med ved keisersnitt.
 • Dersom partner har luftveisinfeksjon/smitte kan partner dessverre ikke være med i fødselen.
 • Av smittehensyn kan partner ikke være til stede under barseloppholdet.
 • Mor vil være i isolasjon ved luftveisinfeksjon.

Andre besøkende:

 • Besøk av andre tillates ikke, dette gjelder også tidligere barn/søsken.

Tror du fødselen er i gang?

Ring til oss på fødeavdelingen. Vi vil vurdere smitterisikoen individuelt. Derfor vil vi stille deg spørsmål om dette og dokumentere det i din journal. Det er viktig at du svarer ærlig   

Kvinne- og fødepost Mo i Rana Kvinne- og fødepost Sandnessjøen Føde- og barselstue Brønnøysund

Finn mer informasjon her:

Behandling av Covid-19 på Helgelandssykehuset

Publikumstelefoner og nettsider til kommunene på Helgeland

(Send gjerne info om de som mangler til kommunikasjon@helgelandssykehuset.no.)

 

Informasjon til ansatte i Helgelandssykehuset

Informasjon til primærhelsetjenesten


Informasjon til media


Mediekontakt Tore Bratt, mob.:  994 45 590
E-post: kommunikasjon@helgelandssykehuset.no 

Status og pressemeldinger

08.04.20

 • Helgelandssykehuset går inn i påsken uten innlagte pasienter med korona. Fortsatt gul beredskap som følge av koronaviruset Covid-19.

02.04.20

 • Informasjonstelefon om korona legges ned

28.03.20

26.03.20

24.03.20

22.03.20

20.03.20

19.03.20

17.03.20

15.03.20

 • Det jobbes aktivt med å styrke beredskapen for å best mulig kunne håndtere et utbrudd av koronavirus på Helgeland.
 • Helgelandssykehuset reduserer poliklinikk og planlagte operasjoner fra og med mandag 16/3.
 • Besøksstans på sykehusene.
 • Fødeavdelingene er stengt for alle besøkende - unntatt partner som kan være tilstede under fødsel.
 • Kantinene er stengt for besøkende.

Nyheter om koronaviruset

 • Taxi
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Pasientreiser i påsken

  I påsken er pasientreisekontorene ved helseforetakene som vanlig stengt. Pasientreiser gjennomføres som normalt og det har få eller ingen konsekvenser for pasienter at kontorene er stengt.

 • 08.04.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Sykehusenes nettsider - en viktig informasjonskanal

  Sykehusenes nettsider blir brukt. I mars hadde felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten samlet over 7,2 millioner sidevisning. Dette er nær dobbelt så mange som i måneden før.

 • Colourbox.com
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Ivaretakelse av hjelpere

  – Å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjelperens egen helse, sier psykologspesialist Anders Lundesgaard fra RVTS. Her er hans råd til helsepersonell og ledere som står i frontlinja under koronapandemien.

 • Bilambulanse i Narvik
  07.04.2020 Helse Nord RHF
  – Gjør alt vi kan for å sikre god transport

  Transport av pasienter og personell er blant nøkkeloppgavene til Helse Nord under koronaepidemien. – Å sikre transport både på vei, vann og i luft er svært viktig for oss i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

 • Forberedelse av mikroorganismer som skal spres i luft (bioaerosol) som et ledd i testingen av munnbind og vurdering av mikrobiel
  07.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • Karin og katrine
  07.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • Colourbox.com
  07.04.2020 Helse Nord RHF
  Rehabiliteringstilbudet sterkt redusert

  Mye planlagt rehabiliteringsaktivitet i Norge med fysisk oppmøte er avlyst i forbindelse med covid-19 pandemien. Dette innebærer at rehabilitering gis primært til pasienter som har hatt akutte/plutselig oppståtte hendelser.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Helsepersonell i smittevernutstyr
  07.04.2020 Helse Nord RHF
  Hva gjøres for å skaffe utstyr til sykehusene og kommunene?

  Sykehus og kommuner trenger mye mer smittevernutstyr nå under pandemien. Det gjøres et stort felles, nasjonalt arbeid for å sikre forsyninger.

 • Illustrasjon
  06.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Produksjonsstart for smittevernfrakker ved ASAP

  I dag starter produksjonen av smittevernfrakker ved ASAP i Skien. Bedriften, som til vanlig produserer engangslaken, har nå satt et mål om å produsere 4200 frakker om dagen. I løpet av kort tid skal det leveres 400.000 frakker til Helse Sør...

 • Bilde av esker med smittevernutstyr
  03.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Smittevernutstyr på vei ut til hele landet

  Kommuner og sykehus over hele Norge får i disse dager levert ulike typer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut over fem millioner munnbind og annet utstyr fra nasjonalt lager, og nytt transportfly lander i Norge i kveld.

 • 03.04.2020 Helse Nord RHF
  Nå er alle fem 330-basene operative med smittekuvøser

  Fra 3. april kan Sea King-helikoptrene ved alle landets fem baser transportere covid-19-pasienter med kuvøse ved behov.

 • 02.04.2020 Helse Nord RHF
  Slik sikrer man at smittevernutstyret som leveres ut er kvalitetssikret

  Mye smittevernutstyr er på vei ut i helseforetakene og ut i kommunene. Alle skal nå ha det de trenger av utstyr til over påske. Ikke noe smittevernutstyr vil bli utlevert foretakene før man er 100 % trygg på kvaliteten.

 • Hand
  02.04.2020 Helse Nord RHF
  Pasienter må møte til timen sin ved sykehuset

  Flere sykehus i Nord-Norge opplever under pandemien at pasienter unnlater å møte til timen sin. Dette skaper utfordringer for sykehuset og i noen tilfeller for pasienten.

 • Colourbox.com
  02.04.2020 Helse Nord RHF
  Barn som pårørende under koronapandemien

  For barn er det en stor påkjenning at foreldre eller søsken blir alvorlig syke. Hvordan kan vi hjelpe dem best mulig når også omgivelsene rundt er i krise?

 • UNN Tromsø
  02.04.2020 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Fostermedisinsk undersøkelse under Covid-19 pandemien

  På bakgrunn av Covid-19 pandemien har vi satt opp en prioritering for å ha muligheten til å begrense antall fostermedisinske undersøkelser ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord - Norge HF (UNN).

 • 01.04.2020 Helse Nord RHF
  Kartlegging og samordning av kliniske studier på covid-19

  De regionale helseforetakene har laget en elektronisk registreringsløsning for å registrere kliniske studier på covid-19-pasienter i foretakene.

 • Eva Bjørhusdal og Merete Aufles i Mosjøen
  31.03.2020
  Samarbeid om kritisk kompetanse mellom Helgelandssykehuset og primærhelsetjenesten

  Koronapandemien setter samhandling og samarbeid mellom nivåene på en helt ny prøve, og utfordrer vanlige mønstre. Helgelandssykehuset ønsker å invitere kommunene med på en idédugnad der vi snur hver stein for å finne gode løsninger. Det er...

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox
  31.03.2020 Helse Nord RHF
  Norsk pandemiregister opprettet og i drift i rekordfart

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. 

 • Illustrasjon
  31.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF har fått i oppgave å gjøre nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF, som har iverksatt en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på produktene som kjøpes inn.

 • Super Puma-helikopter. Foto: Dag Ketil Henriksen
  30.03.2020 Helse Nord RHF
  Korona-helikopter på plass i Tromsø

  Et stort sivilt helikopter er leid inn for å transportere koronapasienter.

 • koronavirus
  28.03.2020
  Inneliggende pasient testet positiv på covid-19

  En inneliggende pasient ved Helgelandssykehuset Mo i Rana testet i går, 27. mars, positivt på covid-19. Pasienten har vært behandlet som mistenkt smittet siden innleggelse 25. mars. Pasienten ble overflyttet til høyere behandlingsnivå fredag kveld.

 • ambulansepersonell
  28.03.2020
  Helgelandssykehuset forbereder seg på mange pasienter med covid-19

  Helgelandssykehuset planlegger nå for å være i stand til å behandle opptil 500 koronapasienter i løpet av ett år, der 130 vil kunne ha behov for intensivbehandling.

 • Cathrine Lofthus
  27.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og utenriksdeparte...

 • Skjermbilde fra Elsevier's nettside om koronaforsknings
  27.03.2020
  Forskningsresultater på koronaviruset

  Forskere og klinikere kan få direkte og åpen tilgang til de siste forskningsresultatene på koronaviruset på sidene til forskjellige vitenskapelige journaler.

 • Foto av ansatt som går i en sykehuskorridor
  26.03.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien.

 • Systeminnføringer ved sykehusene i nord på vent pga koronaviruset
  26.03.2020 Helse Nord RHF
  Systeminnføringer ved sykehusene i nord på vent – men vi jobber videre

  Alle planlagte systeminnføringer ved sykehusene i Nord-Norge utsettes inntil situasjonen rundt koronaviruset er avklart. Men toget stopper ikke helt opp – her finner du en oversikt over status i de ulike prosjektene og hva det jobbes videre med.

 • vvv
  26.03.2020
  – Vi er her for deg, selv om du ikke mistenker koronasmitte

  Ansatte i akuttmottakene i Helgelandssykehuset merker mindre pågang på øyeblikkelig hjelp. De er bekymret for at pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ikke tar kontakt med sykehuset når det er nødvendig.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Intensivpasient
  26.03.2020 Helse Nord RHF
  Sykehusene forbereder flere intensivplasser

  Alle sykehusene i Helse Nord forbereder seg nå på å øke antall intensivplasser.

 • Dame med munnbind
  26.03.2020 Helse Nord RHF
  Fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak

  Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gitt de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp i oppgave å sørge for nasjonale innkjøp av smittevernutstyr.

 • Colourbox.com
  25.03.2020 Helse Nord RHF
  Ny nettressurs for helsepersonell: Psykososial omsorg ved en pandemi

  Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp.

 • Rune Holm
  25.03.2020
  Framskynder oppstart av vaktberedskap innen psykisk helse og rus

  Strenge karanteneregler i enkelte kommuner og et ønske om minst mulig reising gjør at Helgelandssykehuset innfører vaktberedskap innen psykisk helse og rus fra og med i dag, 25. mars. Dette skal begrense behovet for å transportere pasienter til Bodø.

 • 24.03.2020
  Første covid-19-pasient i Helgelandssykehuset

  En pasient som ble lagt inn ved Helgelandssykehuset 21. mars med mistanke om covid-19 er i dag bekreftet smittet.

 • hjertelab ved unn
  24.03.2020 Helse Nord RHF
  Oppfordrer kommuner til å praktisere restriksjoner for helsevikarer med fornuft

  Helse Nord RHF har oversendt et brev til alle kommuner og kommuneleger i Nordland, hvor man ber om at karantenebestemmelser ikke må være til hinder for helsevikarers transport til og fra sykehus.

 • Kyrre Sørensen Aker BP, Åse Albertsen, Petter Stausland Dahle og Rachel Berg ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen
  24.03.2020
  Tusen takk for alle bidrag

  Helgelandssykehuset opplever stor giverglede fra næringsliv og privatpersoner som ønsker å bidra med materiell i forbindelse med koronaberedskapen. – Tusen takk! Vi setter utrolig stor pris på at så mange ønsker å bidra, sier administrerend...

 • 23.03.2020 Helse Nord RHF
  Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

  Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt finansiert av Helse Nord RHF? Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for forskningen ved våre helseforetak.

 • Bygninger på Selfors
  22.03.2020
  Klargjør gamle Selfors sykehjem for pasienter

  I forbindelse med koronautbruddet klargjør Helgelandssykehuset nå andre etasje i gamle Selfors sykehjem for pasienter. Kapasiteten i sykehuset økes med 26 rom og 15 senger i første omgang.

 • nyfødt
  22.03.2020
  Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana åpner igjen mandag 23. mars

  Torsdag 19. mars stengte Helgelandssykehuset fødeavdelingen i Mo i Rana umiddelbart da en av de ansatte testet positivt på covid-19. Nå viser det seg at vedkommende ikke er smittet likevel, og fødeavdelingen kan åpne igjen mandag.

 • Heimevernet
  20.03.2020 Helse Nord RHF
  Støtteanmodninger til Forsvaret

  Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Les hvilke rutiner som er innført.

 • pasient
  20.03.2020
  Revmatologi - veiledning til helsepersonell

  Det er per i dag ikke kunnskap som tilsier at det er grunnlag for å stoppe eller trappe ned pågående immunsupprimerende behandling. Les hele veilederen her.

 • telefon
  20.03.2020
  Helgelandssykehuset oppretter informasjonstelefon om korona

  Legevaktsentralen opplever enorm pågang i forbindelse med koronasituasjonen. Helgelandssykehuset oppretter derfor en egen informasjonstelefon for å avlaste legevaktsentralen og for å bidra til at folk på Helgeland raskere skal få svar på si...

 • 19.03.2020 Helse Nord RHF
  Har skaffet kuvøser for å transportere koronasmittede

  Helse Nord har kjøpt inn kuvøser for trygt å kunne transportere alvorlig syke koronasmittede pasienter på vei, vann og i lufta.

 • skilt
  19.03.2020
  Stenger fødeavdelingen på Mo

  En medarbeider ved Helgelandssykehusets fødeavdeling på Mo har fått påvist covid-19. Dette fører til at fødeavdelingen stenges midlertidig. Alle kommende fødsler blir flyttet til Sandnessjøen.

 • Smittevern hansker
  19.03.2020
  Anbefaling for begrensning i bruk av beskyttelsesutstyr

  På bakgrunn svært begrenset tilgang til beskyttelsesutstyr i denne fasen av koronapandemien, er det nødvendig å iverksette strakstiltak for å spare på bruken. Rådene nedenfor gjelder i en vanskelig forsyningssituasjon.

 • Psykologer i Mosjøen
  19.03.2020
  Korona: Psykisk helse og rus

  Status fra Psykisk helsevern og rus per 18. mars 2020. Tilpasset drift og inntak og poliklinisk tilbud. Ambulant akutteam har normal drift. Rusavdelingen stopper inntak av nye pasienter. Driften vil kunne endre seg raskt ved endret sykdomsb...

 • Piller
  19.03.2020
  Korona: Kartlegging av legemidler

  Helgelandssykehuset kartlegger nå ukentlig legemidler på lager og hos leverende apotek, med utgangspunkt på de legemidlene Statens Legemiddelverk har satt på sin fokusliste.

 • Colourbox.com
  18.03.2020 Helse Nord RHF
  Redusert tilbud innen psykisk helse og rus

  Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) blir redusert. Pasienter med akutt behov for hjelp vil bli prioritert. Polikliniske konsultasjoner vil i stor grad foregå på telefon og video.  

 • illustrasjonsbilde
  18.03.2020 Helse Nord RHF
  Er du helsepersonell men jobber i annen sektor eller er du student i helsefag?

  Helsetjenesten i Nord-Norge vil trenge helsepersonell og en rekke andre yrkesgrupper som kan stille seg og sin kompetanse til disposisjon i tida framover. Helseforetakene i regionen ber nå folk melde seg.

 • koronavirus
  17.03.2020
  Respekter besøksstans ved sykehuset

  Det ble i forrige uke innført både besøksstans og adgangskontroll for å minimere risikoen for koronasmitte på Helgelandssykehuset. Du skal ikke møte opp på sykehuset hvis du mistenker at du er utsatt for koronasmitte. Du skal heller ikke ri...

 • Røntgen Mo
  16.03.2020
  Informasjon fra røntgenavdelingene - Covid 19

  Informasjon angående elektive undersøkelser og ØH-henvisninger.

Fant du det du lette etter?