Helsenorge

Alle tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset er i beredskap for å ta imot koronapasienter

Det ble tidligere meldt at sykehuset i Mosjøen ikke ville ta imot pasienter smittet av korona på grunn av logistikkutfordringer knyttet til heisen som er ute av drift. Dette er nå løst ved å tilrettelegge for mottak av eventuelle koronasmittede pasienter i første etasje.