Anbefaling for begrensning i bruk av beskyttelsesutstyr

På bakgrunn svært begrenset tilgang til beskyttelsesutstyr i denne fasen av koronapandemien, er det nødvendig å iverksette strakstiltak for å spare på bruken. Rådene nedenfor gjelder i en vanskelig forsyningssituasjon.

Smittevern hansker