HELSENORGE

Bioingeniører fra Helgelandssykehuset til Bodø for å analysere koronaprøver

Alle tre laboratoriene samarbeider nå tett for å bistå Mikrobiologisk lab ved Nordlandssykehuset i Bodø. De analyserer koronaprøver (SARS-Cov-2) for hele Nordland. Allerede er tre bioingeniører fra Helgelandssykehuset på plass i Bodø.

Tre bioingeniører foran en analysemaskin for SARS-Cov-2
F.v. Sandra Hunjet (Mo), Darlene Ciano (Sandnessjøen) og Sofie Hovd (Mo). Sandra og Sofie har overlapp på tre dager i Bodø.

Mikrobiologisk lab ved Nordlandssykehuset i Bodø ber om bistand fra Helgelandssykehuset for å analysere koronaprøver ( SARS -Cov-2 viruset). De har hatt en meget utfordrende hverdag og høyt arbeidspress siden mars og ber nå om hjelp. De analyserer koronaprøvene for hele Nordland.

De tre avdelingslederne for lab og blodbank håper dette også kan forkorte svartiden for prøver fra Helgeland.

- Vi har sendt bioingeniør fra Sandnessjøen og Mo i Rana. Mosjøen vil se på muligheten for å sende en bioingeniør etter nyttår. Bodø har signalisert et behov for hjelp langt utover i 2021, forteller Mette Lindegaard, avdelingsleder for lab og blodbank på Mo, Sissel Lindseth, avdelingsleder for lab og blodbank i Mosjøen og Mohamed Ziedoy, avdelingsleder for lab og blodbank i Sandnessjøen.

- Vi kommer til å sende flere etter hvert når vi har mulighet til det uten at det går for hardt utover egen drift. På denne måten kan vi også forkorte svartiden på Helgeland.
Vi er veldig glad for å kunne hjelpe Bodø og det er lett å glemme bioingeniørene som analyserer alle koronaprøvene. Det er også en god læring for bioingeniørene hos oss, for dette er et fagområde vi ikke jobber med til daglig i Helgelandssykehuset.