HELSENORGE
COVID-19

Det er ikke for sent, men det haster!

På Helgeland har vi klart oss godt gjennom to lange pandemi-år. Det har vært flere utbrudd av koronavirus, og det er registrert tilfeller av Covid-19 i samtlige kommuner, men smittespredningen har hittil vært på et overkommelig og kontrollerbart nivå. Imidlertid har situasjonen på Helgeland endret seg siden slutten av november.

Juleengel laget av munnbind i et juletre
Foto: Marte Præsteng

Av de 1328 tilfellene formelt registrert på Helgeland fra pandemiens start, er 30% påvist de siste 6 ukene, med hele 119 tilfeller i uke 49. ​Fra utbrudd med hovedsakelig kjente smitteveier, er det nå sannsynlige mørketall og skjulte smitteveier i flere av helgelandskommunene. 

Helgelandssykehuset og kommunene har begrenset kapasitet, og situasjonen er mer bekymringsfull enn tidligere i pandemien, både på Helgeland og i resten av landet. Flere av landets sykehus har allerede oversteget kapasiteten, og må utsette planlagte timer og inngrep for å håndtere økt antall innleggelser og pasienter med behov for intensivbehandling. Senest i dag melder FHI om en stadig mer alvorlig situasjon: Antallet påviste tilfeller av Covid-19 i Norge øker raskt, og etterfølges av en økning av innleggelser.  

Beskyttelse mo​​t ny variant

Den nye varianten Omikron vet vi foreløpig lite om. Den ser ut til å spre seg betydelig raskere enn andre varianter. Det kan medføre at mange flere blir syke samtidig og trenger sykehusbehandling samtidig, men det er lite sannsynlig at omikron gir mer alvorlig sykdom hos vaksinerte enn andre varianter. 

Antall med Covid-19 som havner på sykehus eller dør, har vært betydelig høyere for uvaksinerte enn fullvaksinerte de siste ukene, og en nedgang i antall fullvaksinerte over 65 år på sykehus skyldes trolig oppfriskningsdoser (dose 3). Vaksinasjon, og oppfriskningsdoser, vil være vesentlig for opprettholde kapasiteten i helsevesenet gi tiden framover. 

Presset er merkbart​

På Helgeland har vi et sårbart helsevesen, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. De siste ukene meldes det om økt press på hele behandlingskjeden: Mange oppsøker legekontorene med ulike luftveisinfeksjoner, det ligger utskrivningsklare pasienter på sykehuset som kommunene ikke har kapasitet til å ta imot, og det er høyt sykefravær i deler av tjenesten. Helgelandssykehuset har innlagte pasienter med Covid-19 og andre luftveisinfeksjoner, noen med behov for intensivbehandling. 

Situasjonen vil raskt kunne forverre seg, dersom smittetallene fortsetter å øke. Helgelandssykehuset er pr 13.12.21 i grønn beredskap og driftes med normal aktivitet, men med meget begrenset reservekapasitet. Økt beredskapsnivå settes inn dersom behovet for innleggelser øker. Det kan innebære utsettelse av planlagte operasjoner og undersøkelser, og er noe vi i det lengste forsøker å unngå. 

Det er ikke for sent, men det haster

Vi kan alle bidra til å snu smittetrenden, og dermed beskytte hverandre og kapasiteten i helsevesenet. Dette gjør vi gjennom å følge alle nasjonale råd om å begrense antall nærkontakter, holde avstand, bruke munnbind og vaksinere oss når vi får tilbud om det. 

T​​akk
Så takk for at dere alle holder ut enda en runde med sosiale begrensninger og avstandsregler. Takk for den storstilte jobben som gjøres med vaksinasjon, og til alle som vaksinerer seg. Takk til alle som tester seg og holder seg hjemme når det kreves, av hensyn til hverandre. Takk for at dere bidrar til at flest mulig får en fin og frisk juletid, og en god start på det nye året.

Med ønske om en fredelig og god juletid på Helgeland.
Hege Harboe-Sjåvik, smittevernoverlege og Hanne M. Frøyshov, medisinsk direktør

Hege Harboe-Sjåvik

Hege Harboe-Sjåvik

Hanne

Hanne Frøyshov