HELSENORGE

Det er noen som lurer på hvorfor ikke ansatte på sykehuset bruker munnbind

De vanligste smittestedene er internt i en husstand, ved sosial omgang med familie og venner og ved utenlandsopphold. Ved Helgelandssykehuset har vi strenge smitteverntiltak, og vi har også besøks- og adgangskontroll. Det betyr at risikoen for smitte inne på sykehuset er svært lav. Derfor er det ikke grunnlag for å innføre generell bruk av munnbind.

Smittevernsøvelse - mann tar på munnbind
Fra en smittevernsøvelse i Mosjøen i år

​Vi forebygger smitte blant annet ved:

  • Grunnleggende smittevernrutiner (f.eks. håndhygiene, bruk av munnbind/hansker i konkrete situasjoner, renhold) 
  • Besøks- og adgangskontroll
  • Vurdering av smitterisiko hos alle pasienter 
  • Oppfordring til ansatte om å holde avstand og begrensninger i fysiske møter
  • Lav terskel hos ansatte med nyoppståtte symptomer for å holde seg hjemme og rask testing

Bruk av munnbind og annet beskyttelsesutstyr vil fortløpende vurderes ut fra smittesituasjonen.