HELSENORGE

Elektronisk besøksregistrering skal lette smittesporing

Helgelandssykehuset har etablert et elektronisk støttesystem for besøksregistrering som skal forenkle og sikre arbeidet om det skulle oppstå behov for smittesporing. Systemet gjelder ikke for pasienter eller ansatte som jobber på den aktuelle lokasjonen.
annonse for produkt smittesporing

​Systemet skal fange opp persontrafikk som ikke kommer gjennom hovedinngangen men ofte via underetasjen på våre sykehus. Typiske slik trafikk er innleid fagfolk, gjester eller andre besøkende.

Systemet tas også i bruke i lokalene til Senter for HR og Senter for Samhandling i Mosjøen, administrasjonskontorer på Selfors og i Vika på Mo, Pasientreiser sine lokaler i Mosjøen, samt administrasjonsbygg i Sandnessjøen og i Mosjøen.

Registrering med QR-kode

Selve registeringen gjøres ved at den besøkende «skyter» en QR kode med mobiltelefonen på besøksstedet. Registreringen lagres i 10 dager før den automatisk slettes.

Formålet med registreringen er at de lokale smittevernsmyndighetene (kommunehelsetjenesten) skal kunne foreta en effektiv og trygg smittesporing i tilfelle behov. Ved å benytte systemet vil man på de fleste lokasjoner slippe å føre manuell besøkslogg.

Utviklet i samråd med Datatilsynet

Leverandøren av systemet har utviklet det i samråd med Datatilsynet og i henhold til personopplysningslovgivningen. Selv om Helgelandssykehuset abonnerer på dette, er alle registreringer formelt mellom den enkelte besøkende og systemleverandøren som behandlingsansvarlig. Registrering vil pågå så lenge smittesituasjonen tilsier at det er et behov.

Effektiv og trygg smittesporing hos smittevernsmyndighetene, kommer også foretaket til nytte. Som en leverandør av kritiske helsetjenester, er det viktig å fort få informasjon i en smittesituasjon som omfatter våre medarbeidere.
 
Mer informasjon