HELSENORGE

Endret rutinene for test av helsepersonell

Helgelandssykehuset har fulgt de forskriftsmessige reglene for utenlandske helsepersonell som brukes som vikarer i sommer. Nye råd fra FHI gjør at sykehuset nå endrer praksisen rundt testing av utenlandsk helsepersonell.

- Praksisen vi har hatt har vært i tråd med gjeldene råd og retningslinjer. Det kom nye råd i forrige uke fra FHI som vi nå følger, sier kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset.

Forskriften det henvises til gir generell fritak fra karantene for svenske helsearbeidere. I tillegg er det råd fra FHI om testing. Disse rådene ble oppdatert 21.06.2020 fra FHI, men oppdateringen gjaldt arbeidere fra Schengen, EØS og EU. Det var ingen endring i generelle fritak fra karantenereglene for svenske vikarer. Rådene fra FHI forelå 21.06.2020. 

Helgelandssykehuset har endret sine rutiner for test av helsepersonell fra Sverige som skal arbeide som vikar ved sykehuset. Alle svenske vikarer skal testes ved ankomst og må avvente svar på test før de får gå i jobb. I tillegg skal det i henhold til rutinene gjennomføres en ny test etter fire dager.

Situasjonen ved sykehuset i Sandnessjøen er at sykehuset fortsatt er stengt for innleggelse av pasienter i påvente av svar på smittetester av pasienter og den svenske sykepleieren. Poliklinikkene og fødeavdelingen er åpen. Alle akutte pasienter fra Helgeland behandles ved sykehusene i Mo i Rana og Mosjøen inntil videre. Mandag er tre pasienter i fortsatt isolasjon som følge av mulig dråpesmitte, mens fire pasienter er i karantene. Alle pasientene er testet.