HELSENORGE

Felles beredskapslager på plass

De tre forsyningsansvarlige i Helgelandssykehuset så et behov for et felles beredskapslager, og nå har de sammen fått dette på plass på Mo. – Vi er glade vi er i forkant! 

Maria og de tre forsyningsansvarlige
F.v. Martin Kaspersen (Mo), Knut Magne Haugerud (Sandnessjøen) og Øyvind Hagen (Mosjøen) er på det nye beredskapslageret for den sjette dugnaden for å få lageret på plass. Foran Maria S. Rausandaksel.
Tirsdag var Knut Magne Haugerud (Sandnessjøen), Martin Kaspersen (Mo) og Øyvind Hagen (Mosjøen) på lageret på Mo for den sjette dugnaden for å få det nye felles beredskapslageret på plass. Det kostes og det stables. Lageret er plassert i kjelleren på tidligere Selfors sykehjem på Mo. Lageret skal når det er ferdig ha nok utstyr til fire ukers pandemiutbrudd.

Innkjøps- og logistikksjef Maria S. Rausandaksel understreker at initiativet kom fra de tre forsyningsansvarlige, som så behovet for å få et felles beredskapslager. 
- Det har vært et sterkt engasjement for å få dette til, der målet er at sykehusene våre skal ha nok smittevernutstyr, sier hun.

Fra 8000 til 200.000 munnbind

Det er nok hansker og visir til å nå målet med fire uker, og det jobbes med å få på plass resten. Ikke minst P3-masker, som det er mangel på. Dette er hovedlageret for alle tre sykehus, og de tre forsyningsansvarlige hjelper hverandre når det trengs. De tre jobber helt uavhengig av lokasjon. Drift og eiendom er nå en egen enhet i Helgelandssykehuset, men lagrene på de tre sykehusene har alltid samarbeidet godt. Nå nylig var det behov for mer smittevernutstyr i Sandnessjøen, og Martin pakket det i bilen og kjørte det utover.
- Jeg er veldig glad for at vi gjorde dette, vi ser nå at smitten øker. Det er en fordel at det er lokalisert ved en enhet, stadfester Øyvind, som legger til; – Jeg er glad vi er i forkant.
  
Da pandemien startet hadde Helgelandssykehuset 8000 munnbind, nå er det 200.000 på lageret! Selv om det nå er mer på lager, øves det ikke med ekte smittevernsutstyr – og lageret har også oppdaget at helsepersonell har blitt flinkere til å vurdere hvilket utstyr de trenger. Det «sløses» ikke med viktig utstyr. 
- Vi har sett en tydelig kulturendring, og de ansatte er flinke til å være restriktive med utstyret, nikker Knut.

Det er ikke bare å bestille mer når hele verden ønsker det samme utstyret, leverandørene fordeler jevnt. Det er foreløpig et rent pandemilager med tanke på covid-19, men det kan bli utvidet til andre beredskapsformål. 
- Det er ikke bare i pandemier det kan være behov for å ha et godt lager av utstyr, sier Martin.

- Har gjort en kjempejobb

Eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hansen er svært fornøyd med at forsyningsfunksjonene er godt forberedt.
- Knut, Martin og Øyvind har her gjort en kjempejobb. Vi ser at smittesituasjonen øker, men forsyningsfunksjonene våre er godt forberedt. Dette er svært viktig for hvordan vi kan møte og være i beredskap for situasjonen vi står i.
- Personlig er jeg også veldig tilfreds med hvordan disse tre forsyningsansvarlige fra hver sin lokasjon setter sikkerhet for pasienter og helsepersonell i fokus, og jobber stedsuavhengig og med god, munter stemning mot å bygge opp et beredskapslager for hele Helgeland. Flotte folk!