Forskningsresultater på koronaviruset

Forskere og klinikere kan få direkte og åpen tilgang til de siste forskningsresultatene på koronaviruset på sidene til forskjellige vitenskapelige journaler. Her finner dere relevante lenker, for å få mer informasjon om forskning og pågående studier.

Skjermbilde fra Elsevier
Fra Elsevier's Novel Coronavirus Information Center. 3D illustration of Coronavirus (© istock.com/Dr_Microbe)

​Det er nødvendig at flere kan lese om de siste forskningsresultatene, for å få inspirasjon til nye kliniske forsøk.

Over 30 forskjellige journaler har nå åpnet tilgang til sine artikler for COVID-19 forskning. Du kan ifølge Wellcome sin pressemelding søke opp og nedlaste alle artikler fra disse journalene via søkesider som: 

Det er også publisert en oversiktsartikkel om hvilke journaler og annet verktøy som nå er tilgjengelig:


Spesifikke lenker til journaler og deres ressurssider som er åpen for COVID-19

Elsevier har sitt eget informasjonssenter. Her kan dere finne lenker til eksperter og kurert informasjon på COVID-19. Blant annet finner dere her retningslinjer for både klinikere og pasienter. 
Springer Nature har en side på SARSCoV-2 og COVID-19. Der kan dere lese de siste forskningsartiklene fra journalene deres. 
Som for de andre, legger f.eks. også Wiley, The New England Journal of Medicine (NEJM) og The British Medical Journal (BMJ) ut gratis tilgang til både sine gamle, nye og fremtidige artikler samt sine bokkapitler. NEJM publiserer også kliniske rapporter og retningslinjer. Wiley legger ut sine artikler innen 24 timer etter at disse har blitt publisert. De kommer også direkte inn i PubMed. BMJ har i tillegg oversiktsplansjer, podcaster, og ekstra råd til klinikere som jobber med viruset. 
Under er lenker til flere andre journaler som gir åpen tilgang til sine ressurssider for COVID-19:

Fokus på COVID-19  - bibliografi, temaer og verktøy

Denne har bl.a tilgang til  verktøy som CoViz, CORD-19 Explorer,  SciSpacy, SciBERT, Semantic Scholar API, Semantic Scholar Open Research Corpus
Her er en daglig oppdatering av all forskning publisert på COVID-19 samlet i en database
Her finner dere et sammendrag av følgende temaer: Fluid and vasopressor therapy. Respiratory support and mechanical ventilation. Weaning mechanical ventilation. Managing hypoxaemia. Pharmacological treatment. Managing delirium. Nutrition in intensive care.

Det er også mulig å delta direkte i en blogg for å utveksle erfaringer.
Den siste lenken gir en inndeling av ulike temaer rundt Covid-19 mht. geografi, spredning, case rapporter og behandling

Simulering og modelleringer av COVID-19

Registrer din egen COVID-19 studie!
Helsedirektoratet gitt Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å samordne forskning på tvers av de regionale HFene. Her finner du relevante lenker for å registrere DINE studier:
Alle kliniske forsøk må også registreres på vanlig måte hos REK/NSD/PVO, samt på nettsiden om kliniske studier til eget sykehus.
Les også mer om behandlingsprogram relevant til COVID-19 på behandlinger til sykehuset.