Pressemelding 24.03.20:

Første covid-19-pasient i Helgelandssykehuset

En pasient som ble lagt inn ved Helgelandssykehuset 21. mars med mistanke om covid-19 er i dag bekreftet smittet.

​Sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon.

Kommuneoverlegen i pasientens hjemkommune er varslet slik at smitteoppsporing i pasientens hjemmemiljø kan iverksettes.