Pressemelding

Framskynder oppstart av vaktberedskap innen psykisk helse og rus

Strenge karanteneregler i enkelte kommuner og et ønske om minst mulig reising gjør at Helgelandssykehuset innfører vaktberedskap innen psykisk helse og rus fra og med i dag, 25. mars. Dette skal begrense behovet for å transportere pasienter til Bodø.

Rune Holm

Rune Holm

Etter planen skulle den nye vaktordningen tre i kraft fra 20. april. Enhetsdirektør for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset, Rune Holm, understreker at pasienter som har behov for tvungent vern eller observasjon, som har stor uro eller hvor det er alvorlig selvmordsfare, skal behandles ved Nordlandssykehuset i Bodø som før.

- At vi nå innfører en vaktberedskap betyr i realiteten av åpningstidene for innleggelse i krise- akuttsenger utvides. Tilbudet gjelder den samme pasientgruppa som legges inn i krise- akuttsenger på dagtid - det vil si alle pasienter som kan behandles på DPS-nivå (distriktspsykiatrisk senter). Tilbudet er basert på frivillighet og pasientene må være samtykkekompetente, opplyser Holm.

Vaktordningen består av LIS-leger i forvakt og psykiatere i bakvakt. Vakta skal ivareta krise- og akutthenvendelser fra legevaktsleger på Helgeland og somatiske avdelinger innen Helgelandssykehuset. Pasienter som trenger innleggelse etter 15.30 og i helgene blir lagt inn ved døgnavdelingen ved DPS Rana. 

Vakten er åpen for henvendelser fra legevaktsleger og behandlende personell i de somatiske sykehusene fra 15.30 til 23.00 på hverdagene og 12:00-20:00 i helgene.