HELSENORGE

Helgelandssykehuset går over til grønn beredskap

Helgelandssykehuset går over i grønn beredskap, men beholder forsterkede smitteverntiltak. Husk munnbind når du kommer til sykehuset. 

en meter