HELSENORGE
Covid-19

Helgelandssykehuset øker beredskapen

Fra fredag 17. desember klokken 08.00 går Helgelandssykehuset i gul beredskap.
- Vi har ingen innlagte covid-pasienter nå, den økte beredskapen er for å kunne forberede oss på en eventuell økning av pasienter i julen, sier medisinsk direktør Hanne Frøyshov.
​Gul beredskap betyr i praksis færre planlagte behandlinger i sykehusene. Det blir normal drift innenfor psykisk helse og rus. Pasienter som har time til behandling eller undersøkelse møter som planlagt med mindre sykehuset tar kontakt. Det er trygt å komme til Helgelandssykehuset. 

Vi har ingen covid-pasienter for øyeblikket, men på grunn av usikkerhet rundt omikronsituasjonen med varslet økt smittsomhet, og nye karanteneregler, innfører Helgelandssykehuset forsterkede smitteverntiltak, i første omgang til 05.01.22:​

Ledsagere på poliklinikk: 

  • Vi ber alle som kan møte alene, om å møte alene. 
  • Gravide kan ha med ledsager på ultralydkontroller.
  • Fødende får ha med ledsager på fødsel.

​Besøk til inneliggende pasienter: 

  • ​Vi ber besøkende begrense antallet som kommer på besøk til samme pasient samtidig, fortrinnsvis 1 av gangen
  • Bruk munnbind under besøket
  • Besøk kun i visittiden. Unntak for barn, og alvorlig syke i livets sluttfase. 
  • Det vil være besøksverter ved inngangen som screener besøkende fram til kl. 19.00. 
  • Som tidligere skal man ikke komme på besøk når man er syk eller har symptomer fra luftveier eller mage/tarm.