Pressemelding

Helgelandssykehuset oppretter informasjonstelefon om korona

Legevaktsentralen opplever enorm pågang i forbindelse med koronasituasjonen. Helgelandssykehuset oppretter derfor en egen informasjonstelefon for å avlaste legevaktsentralen og for å bidra til at folk på Helgeland raskere skal få svar på sine spørsmål. Det er sykehusansatte i karantene som bemanner telefonen.

telefon
Helgelandssykehuset har nå iverksatt et tiltak for å avlaste legevaktsentralen, og samtidig få brukt kompetansen til helsepersonell som sitter hjemme i karantene. 

- Det er mange som har spørsmål om koronasmitte i disse dager, og legevaktsentralen opplever svært stor pågang. Den nyopprettede informasjonstelefonen er en ren informasjonstjeneste vi nå tilbyr for befolkningen på Helgeland som lurer på noe i forbindelse med covid-19. Jeg er stolt over det interne initiativet til dette tilbudet, hvor raskt det ble opprettet, og for at dyktige medarbeidere i karantene nå kan bruke kapasiteten sin til å avlaste legevaktsentralen, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset.

Telefontjenesten som åpner 20.03.2020 har telefonnummer 75 11 56 11. Denne bemannes inntil videre mellom kl. 10.00 - 15.00 alle dager. 

Det er viktig å presisere at dette kun er en informasjonstjeneste. Dersom du er alvorlig syk og føler at det haster med hjelp, skal du ringe 113. Dersom du er syk og vil snakke med lege, ring legevakten 116 117.