Informasjon fra røntgenavdelingene - Covid 19

Informasjon angående elektive undersøkelser og ØH-henvisninger.

Røntgen Mo

Elektive undersøkelser

Røntgenavdelingene har grunnet situasjonen med COVID-19 redusert kraftig i poliklinisk aktivitet og elektive undersøkelser de neste ukene. 

Mange oppsatte undersøkelser blir derfor utsatt. De fleste får ikke ny time, men får beskjed om at de vil bli kontaktet senere. 

Ut fra info i henvisningene har man gjort en medisinsk vurdering om undersøkelsene kan flyttes. Øyeblikkelig hjelp, pakkeforløp og kreftkontroller prioriteres. Hvis det er undersøkelser henviser mener man uansett må få gjort de neste ukene, bør det merkes med ønsket hastegrad med begrunnelse. 

Det må gjerne fortsatt sendes henvisninger på elektive undersøkelser, men man må forvente en god del lengre ventetid enn normalt.
 

ØH-henvisninger

Vi ønsker at det påføres om pasienten har øvre luftveissymptom eller ikke på alle henvisninger. For eksempel ved skjelettskade. 

Ved luftveissykdom ønsker vi at pasienten i forkant er meldt til røntgenavdelinge og ikke bare møter på sykehuset. Dette da vi kan forberede oss på hvilken lab vi benytter, sørger for at pasient får munnbind, og kan ta pasienten direkte på lab.

Kontaktinformasjon: