Informasjon til ansatte i Helgelandssykehuset

Covid-19

På denne siden finner du som er ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.


Har du vært på reise?

Du skal fylle ut en sjekkliste, og levere denne. Finn mer informasjon om dette her.

Å være ansatt i en pandemisituasjon

Kollegastøtte

Rådgivning og kollegastøtte er et tilbud til alle ansatte i Helgelandssykehuset som føler behov for råd og kollegastøtte under perioden der sykehuset er i beredskap grunnet Covid-19. Send e-post kollegastotte@helgelandssykehuset.no. Du kontaktes ved første virkedag. Det er tilstrekkelig å skrive telefonnummer og tidspunkt der vi kan få kontakt med deg!

Hva kan vi tilby?

  • Rådgivning/kollegastøtte rettet mot vanlige og forventede stress- og krisereaksjoner under kritiske hendelser. 
  • Hjelp og råd til selvhjelp: søvn, fysisk aktivitet, egenomsorg.
  • Drøfting av jobbrelaterte bekymringer, eller belastende problemstillinger i hjemmet som følge av Covid-19.
  • Råd om hvor man kan få psykisk helsehjelp eller annen hjelp: fastlege, kommunehelsetjeneste. 
  • Samtalene er konfidensielle, og helsepersonellet som bemanner tjenesten har taushetsplikt. 
  • Rådgivning/kollegastøtte er et gratis tilbud til ansatte.

Hvordan hjelpe meg selv og hverandre i koronatider

Til alle ansatte! Denne presentasjonen gir noen gode råd for å håndtere stresset vi alle kan oppleve nå - helsetrussel mot en selv og sine kjære, isolasjon, ny virkelighet osv.

Hvordan hjelpe meg selv og hverandre i koronatider - verktøy til å mestre en ny situasjon (PDF)

Råd til helsepersonell i kriser

Personell i kriseteam, helsepersonell og frivillige gjør en avgjørende innsats for å ivareta personer som er rammet eller direkte påvirket av koronaviruset. Hvordan kan hjelperne ivareta seg selv og hverandre?

Psykolog og stipendiat Nina Mørkved skriver om kriser og krisereaksjoner, og hvordan ansatte i Helgelandssykehuset kan møte dette i tiden fremover:

– Å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjelperens egen helse, sier psykologspesialist Anders Lundesgaard fra RVTS Nord:

Se også:

HMS i pandemisituasjonen

Å vurdere konsekvenser for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i det vi gjør, er alltid viktig. I den situasjonen vi står i nå er vår helse og sikkerhet ekstra truet.

Les mer om HMS i pandemisituasjonen i vår personalhåndbok (obs lenken vil ikke fungere for eksterne)

Ergonomiveiledning

I forbindelse med koronasituasjonen er det mange som arbeider fra hjemmekontor. I den forbindelse kan det være at noen har spørsmål og behov for veiledning knyttet til ergonomi.

Det gis derfor mulighet for konsultasjon og veiledning fra Helse og Sikkerhet via telefon og videokonsultasjon. Dersom du har behov for bistand er framgangsmåten slik:

  1. Kontakt din leder
  2. Leder bestiller direkte til BHT eller leder ber HR/Team arbeidsmiljø om å gjøre det.
  3. Med hensyn til faktura så oppgis prosjektnummer korona 92503.

Underleverandørene som skal betjene Mosjøen og Sandnessjøen tilbyr pr dags dato ikke sine tjenester så Helse og Sikkerhet tilbyr hele foretaket denne tjenesten.

Kontaktinformasjon til Helse og Sikkerhet:
Telefon:  75 13 62 20
E post: post@hesi.no
Åpningstider: 07.30 – 15.30

Kontaktinformasjon til Team Arbeidsmiljø, HR, Helgelandssykehuset:

Leif Morten Aas: 958 40 140
Eva Sørdal:  474 56 367
Anita Alsgård: 975 06 230
Heidi Lysfjord: 482 28 704

 

Opplæring og verktøy

Sikre nok personell under pandemien

Register over mobilisertbart helsepersonell


Vikarinnleie fra utlandet under pandemien

Slik fungerer vikarinnleie fra utlandet under pandemien


Helsepersonell som ikke arbeider i helsesektoren

Helsepersonell som ikke arbeider i helsesektoren oppfordres til å melde seg 

Tilgang til intranett, personalportalen og Campus hjemmefra

(For hjemmekontor, se lenger opp)

Klinisk etikkomité

I denne krevende tiden minner vi om at sykehusets kliniske etikkomité (KEK) er tilgjengelig for hjelp i vanskelige etiske saker. Komitéen vil kunne samles på relativt kort varsel og bistå dem som har behov for en drøfting av etiske spørsmål og vurderinger. Ta kontakt med en av medlemmene i KEK, du finner oss på intranett under utvalg.

Fant du det du lette etter?