Helsenorge

Vaksinering av ansatte

Spørsmål om vaksinering

Gravide og ammende

​Informasjon fra FHI

Gravide bør ta to doser koronavaksine (FHI)​

Ammende: FHI vurderer at det ikke er kjent risiko for barnet ved å gi ikke-levende vaksiner til ammende, og anbefaler at ammende kan vaksineres. Ammende som vaksineres kan fortsette å amme.

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg kan få?

Noen kommuner har tilbud om valg av vaksiner.

Vaksinene baserer seg på samme teknologi. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. Det forventes minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon, som når begge doser gis med samme vaksine. Kombinasjon av ulike vaksiner er heller ikke uvanlig for andre sykdommer.

Må jeg ta vaksine?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det gjelder selvfølgelig også for helsepersonell. Vaksinasjon mot Covid-19 er gratis i Norge.

Hvem kan ikke få vaksine?

 • Alvorlig reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
  Hvem må utsette tidspunkt for vaksinering?
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C
 • Det har gått mindre enn 3 måneder siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)

Forsiktighetsregler

 • Forsiktighet må utvises ved vaksinasjon av personer som får antikoagulasjonsmidler.
 • For mer informasjon og om andre legemidler: se Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler (FHI)
 • Ang. planlegging av graviditet, se eget avsnitt.

Uvaksinert​e

Kontakt kommunen du bor i eller oppholder deg i for vaksinering.​

3. dose - oppfriskningsdose

Beskyttelsen etter grunnvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset. Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker. 

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose. Det blir ikke vaksinering i sykehuset i år. Du skal bestille time i din hjemkommune/kommunen du bor i, via den enkeltes kommunes hjemmeside.​

Jeg har hatt covid-19, skal jeg vaksineres?

videre-vaksianasjon-etter-gjennomgatt-sykdom-v4_side_3.webp

Mer informasjon hos FHI

Hvordan forholder jeg meg til smittevernregler og eventuell karantene etter at jeg er vaksinert?

Vaksinerte følger anbefalinger som gjelder nasjonalt og i sykehuset. Følg til enhver tid gjeldende interne flytskjema og test deg hvis du får symptomer.

Hvis jeg får feber eller luftveissymptomer like etter vaksinen, må jeg teste meg for covid-19 da?

 • Hvis du får feber, tretthet, hodepine, muskelsmerter eller leddsmerter etter å ha tatt vaksinen: Hvis symptomene varer over 48 timer, test deg for koronavirus.
 • Hvis du får hoste, sår hals, rennende nese, tungpust eller tap av smak/luktesans:
  Test deg for koronavirus så snart som mulig.

For mer informasjon, se:
Folkehelseinstituttets informasjonsark om koronavaksinen.

 

Vaksinasjonsutvalg

Det er etablert et rådgivende vaksineutvalg ved Helgelandssykehuset i henhold til anbefaling i Koronavaksinasjonsveilederen. Vaksineutvalget ved Helgelandssykehuset har startet arbeidet med hvordan vaksineringen i sykehuset skal organiseres og hvem som skal prioriteres.

Vaksineutvalget rapporterer til medisinsk direktør. Forhold av prinsipiell karakter og av større viktighet forelegges katastrofeledelsen el. ledergruppen før beslutning av adm. direktør.

Sammensetning av vaksineutvalget

 • Leder, smittevernsykepleier HF Unni Sørensen
 • Smittevernoverlege Hege Harboe-Sjåvik
 • Senter for samhandling, Knut Roar Johnsen
 • Senter for HR, Leif Morten Aas
 • Smittevernsykepleier enhet Mo i Rana, Karianne Gregersen
 • Smittevernsykepleier enhet Mosjøen, Maren Steinsvik
 • Smittevernsykepleier enhet Sandnessjøen, Ulrikke Albrigtsen
 • Farmasøyt, Berit Fossland
 • Innkjøp og logistikk, Maria S. Rausandaksel
 • Foretaksverneombud Tor Magnus Molund, 
 • Foretakstillitsvalg Sykepleieforbundet Morten Jensen
 • Sekretær, Marte Præsteng

Utvalgets mandat

 • Følge opp tiltaksplanen for koronavaksinasjon fra Folkehelseinstituttet:
 • Ha oversikt over antall tilgjengelige vaksiner.
 • Planlegge gjennomføring av vaksinasjon av pasienter og ansatte.
 • Komme med anbefalinger til pandemistab og videre til katastrofeledelsen om prioriteringer og andre forhold som må besluttes av ledelsen.
 • Sikre informasjon om vaksinasjon i organisasjonen og mot Helse Nord RHF/FHI. 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av befolkningen er pålagt kommunene og helseforetakene.

Comirnaty fra Bio​Ntec​h/Pfizer og Spicevax fra Modern​a​

Vaksinene er en mRNA vaksine som inneholder genkoden for S-proteinet til SARS-CoV-2-viruset og er godkjent til bruk fra alder 12 år. Dvs. at de inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet. Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon.

Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått. Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling.

Vaksinen er trygg og er testet i store studier. Vaksinen er godkjent og følges tett av det europeiske og det norske legemiddelverket. Bivirkninger er milde og går over i løpet av få dager. Vanlige bivirkninger inkluderer smerte på innstikksted. Andre, mindre hyppige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter og feber.

På samme måte som ved influensavaksine er det en minimal risiko for allergiske reaksjoner. Vaksinen gis derfor som ved influensavaksine av trent personell som kan håndtere anafylaktiske reaksjoner.

Info fra FHI om Comirnaty og Spicevax.​

Fant du det du lette etter?