Informasjon til fødende og ledsager ved fødsel

Alle fødende må ringe sine fødeavdelinger før de ankommer. På grunn av koronasituasjonen er fødeavdelingen stengt for alle besøkende, med unntak av ledsager. 

baby

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Helgelandssykehuset råder ansatte, pasienter og besøkende i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

Se alle rutiner for opphold og besøk i Helgelandssykehuset.

Tror du fødselen er i gang?

Ring til oss på fødeavdelingen. Vi vil vurdere smitterisikoen individuelt. Derfor vil vi stille deg spørsmål om dette og dokumentere det i din journal. Det er viktig at du svarer ærlig.

Om barselopphold

Barselopphold skal holdes så kort som mulig (to døgn etter normal fødsel). Du blir ikke sendt hjem dersom det ikke er forsvarlig for deg og ditt barn.

Til deg som er ledsager

Ledsager kan:

  • Delta på poliklinisk ultralydscreening (terminbestemmelse)
  • Være med under fødsel, og overnatte en natt etter fødsel. 
  • Være med under keisersnitt.
  • Besøke mor og barn etter fødselen i barseloppholdet, så lenge smittevernrutiner opprettholdes og mor har enerom.
  • Være med på vektkontroll av baby og lignende rett etter fødsel.
  • Være med dersom mor blir innlagt ved fødeobservasjon, dette gjelder også ved igangsetting av fødsel.
Hvis du som ledsager har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon, kan du ikke besøke avdelingen. Ledsager bør tilstrebe en meters avstand fra jordmor.

Besøk av andre tillates ikke, dette gjelder også barn/søsken.
 
Hvis mor har luftveisinfeksjon må hun være i isolasjon. 
Les mer om smitte, symptomer og inkubasjonstid på helsenorge Les mer om karantene og isolasjon på FHI sine nettsider

Føde- og barselstue Brønnøysund

Ledsager kan:

  • Delta på poliklinisk ultralydscreening (terminbestemmelse)
  • Være med under fødsel, og overnatte en natt etter fødsel. Ledsager kan ikke gå inn og ut av posten, og ikke komme tilbake hvis de har dratt hjem.
  • Være med på vektkontroll av baby og lignende rett etter fødsel.

Forøvrig gjelder de samme reglene.
 

Råd og informasjon for gravide, barn og ungdom