Informasjon til fødende og ledsager ved fødsel

Alle fødende må ringe sine fødeavdelinger før de ankommer. På grunn av koronasituasjonen er fødeavdelingen stengt for alle besøkende, med unntak av ledsager. 

baby

​Det er igangsatt en rekke tiltak i forbindelse med pågående pandemi.  

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Helgelandssykehuset råder ansatte, pasienter og besøkende i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

Tror du fødselen er i gang?

Ring til oss på fødeavdelingen. Vi vil vurdere smitterisikoen individuelt. Derfor vil vi stille deg spørsmål om dette og dokumentere det i din journal. Det er viktig at du svarer ærlig.

I år holder begge fødeavdelingene oppe hele sommeren

Om barselopphold

Barselopphold skal holdes så kort som mulig (to døgn etter normal fødsel). Du blir ikke sendt hjem dersom det ikke er forsvarlig for deg og ditt barn.

Til deg som er ledsager:

Vi ønsker at du som frisk far/medmor/partner/ledsager skal få være med i aktiv del av fødsel under forutsetning av at du screenes og ikke faller inn under noen av restriksjonene. Hvis du har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon, kan du ikke besøke avdelingen.
Les mer om smitte, symptomer og inkubasjonstid på helsenorgeLes mer om karantene og isolasjon på FHI sine nettsider


Du kan:

  • Delta på polikliniske konsultasjoner inklusive ultralydundersøkelser
  • Være med under fødsel, og overnatte en natt etter fødsel. Opphold utover dette styres utfra plass og behov.
  • Være med under keisersnitt.
  • Besøke mor og barn etter fødselen i barseloppholdet, så lenge smittevernrutiner opprettholdes og mor har enerom.
  • Være med på vektkontroll av baby og lignende rett etter fødsel.
Du kan ikke være med dersom mor blir innlagt ved fødeobservasjon, dette gjelder også ved igangsetting av fødsel. Dersom det blir snakk om igangsettelse, så kan dette ta 2-3 dager. Du får være med når fødselen etterhvert starter opp. Hvis mor har luftveisinfeksjon må hun være i isolasjon. 

Andre besøkende:

Besøk av andre tillates ikke, dette gjelder også barn/søsken.

Råd og informasjon for gravide, barn og ungdom