Korona-utbruddet

Informasjon til primærhelsetjenesten

Forsendelse av covid-19 tester

Samhandling

Samhandlingsavdelingen har opprettet en egen e-postadresse hvor primærhelsetjenesten kan sende inn spørsmål knyttet til samhandling i forbindelse med covid-19. Adressen er samhandling@helgelandssykehuset.no 

Smittevern

Synnøve Sætermo, smittevernssykepleier er kontaktperson mot kommunene: E-post, tlf958 11 168

Smittevern for kommunehelsetjenesten

Legemidler

Legemidler og Covid-19 (Statens Legemiddelverk)Antibiotikabruk i primærhelsetjenestenAntibiotikabehandling i sykehjemAnbefalinger om bruk av antibiotika ved covid-19 infeksjon

Innleggelse i sykehus - Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mo i Rana ber om at alle fastleger og legevaktsleger melder pasienter etter vanlig rutine. Det må opplyses om luftveisinfeksjon/Covid-19 status uavhengig av henvisningsårsak.

Pasienter som henvises med mistanke Covid-19 bør vurderes av lege først for å avklare om det er sikker indikasjon for innleggelse, hvis ikke akutt/kritisk syk og må direkte på sykehus.

Henvisninger med mistanke om akutt luftveisinfeksjon/Covid-19 må varsles i så god tid som mulig til vakthavende lege ved Helgelandssykehuset Mo i Rana og akuttmottak ved koordinator.

Innleggelse i sykehus - Mosjøen

Innleggende lege skal ringe på vanlig måte direkte til vakttelefonen til LIS2.

Pasienter som legges inn med mistanke om Covid-19 bør vurderes av lege først for å avklare om det er sikker indikasjon for innleggelse.

Innleggelse basert på kun videokonsultasjon bør unngås. 

Alle innleggelser der det er mistanke om akutt luftveisinfeksjon / covid-19 må være diskutert med AMK i konferanse med LIS 2 før man organiserer transpost til sykehuset.

Innleggelse i sykehus - Sandnessjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen ber om at alle fastleger og legevaktsleger melder pasienter den «vanlige» veien via AMK.

Pasienter som legges inn med mistanke om Covid-19 bør vurderes av lege først for å avklare om det er sikker indikasjon for innleggelse.

Innleggelse basert på kun videokonsultasjon bør unngås.

Alle innleggelser der det er mistanke om akutt luftveisinfeksjon / covid-19 må være diskutert med AMK i konferanse med LIS 2 før man organiserer transpost til sykehuset.

 

 
 

Mer informasjon

Informasjon om koronaviruset til primærhelsetjenesten

Fant du det du lette etter?