HELSENORGE
Korona-utbruddet

Informasjon til primærhelsetjenesten

Forsendelse av covid-19 tester

Forsendelse av covid-19-tester.pdf

​Samhandling

Samhandlingsavdelingen har opprettet en egen e-postadresse hvor primærhelsetjenesten kan sende inn spørsmål knyttet til samhandling i forbindelse med covid-19. Adressen er samhandling@helgelandssykehuset.no 

Smittevern

Synnøve Sætermo, smittevernssykepleier er kontaktperson mot kommunene: E-post, tlf958 11 168

Smittevern for kommunehelsetjenesten

Legemidler

Legemidler og Covid-19 (Statens Legemiddelverk)Antibiotikabruk i primærhelsetjenestenAntibiotikabehandling i sykehjemAnbefalinger om bruk av antibiotika ved covid-19 infeksjon

Innleggelse i Helgelandssykehuset

Hensikten med prosedyren er å sikre smittevernfaglig trygg innleggelse at pasienter med bekreftet eller mistenkt covid-19 smitte uten unødige forsinkelser.

Det gjelder all innleggelse av pasienter i Helgelandssykehuset fra alle kommuner på Helgeland med bekreftet eller mistenkt covid-19 smitte.

Prosedyre for innleggelse av pasienter under en Covid-19 smittetopp

 

 
 

Mer informasjon

Informasjon om koronaviruset til primærhelsetjenesten

Fant du det du lette etter?