HELSENORGE

Intensivsykepleiere fra Helgelandsykehuset til Ahus

Helgelandssykehuset hjelper Akershus Universitetssykehus (Ahus) i den vanskelige situasjonen de står i. Vi har lånt ut først en intensivsykepleier fra Helgelandssykehuset Mosjøen, denne var ferdig med sin innsats i forrige uke. Nå er intensivsykepleier nummer to herfra i gang med sin periode.

Elin Grønvik
-  Jeg er stolt av at vi kan bistå med dyktige folk herfra. I tillegg så kommer de tilbake med ny kunnskap og erfaring som vil komme våre pasienter og våre fagmiljø til gode, sier Elin Rasmussen Grønvik, enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset Mosjøen.

​De to intensivsykepleierne heter Vegar Vinje og Elin Pettersen.

- Det er ikke bare enkelt å avgi ressurser, men vi har valgt å gjøre en innsats for å få det til. På østlandet står de jo i en krise, det gjør ikke vi per i dag. Jeg er stolt av at vi kan bistå med dyktige folk herfra. I tillegg så kommer de tilbake med ny kunnskap og erfaring som vil komme våre pasienter og våre fagmiljø til gode, sier Elin Rasmussen Grønvik, enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset Mosjøen.