Helsenorge

Klargjør gamle Selfors sykehjem for pasienter

I forbindelse med koronautbruddet klargjør Helgelandssykehuset nå andre etasje i gamle Selfors sykehjem for pasienter. Kapasiteten i sykehuset økes med 26 rom og 15 senger i første omgang.

Bygninger på Selfors
Bygget i forgrunnen er gamle Selfors sykehjem. Store deler av første etasje brukes av ambulansetjenesten. Nå settes andre etasje i stand for å kunne ta imot pasienter.

​Forberedelsene i sykehjemmet skjer i samarbeid med Rana kommune.

Øker kapasiteten

- Dette gjør vi for å være best mulig rustet hvis det blir behov for mer sengekapasitet i Helgelandssykehuset, og vi gjør det tanke på befolkningen på hele Helgeland. Vi planlegger primært ut fra sykehusets behov, men har også på kommunenes behov i tankene, opplyser administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

Samarbeid

De siste dagene har det blitt gjennomført diverse vedlikehold, rengjøring og testing av nødstrøm. Rana kommune og Nord universitet har vært behjelpelig med utlån av senger. Sykehjemmet har direkte adgang til førsteetasjen i sykehuset. Det arbeides nå med å vurdere hvilke pasienter som skal inn i disse lokalene. Foruten å øke sengekapasiteten på sykehuset øker det også evnen til å isolere og ivareta ekstra sårbare pasienter.

Gjør forberedelser i hele Helgelandssykehuset

Også i Sandnessjøen og Mosjøen er det gjort forberedende tiltak for å øke kapasiteten. I Sandnessjøen er det opprettet en midlertidig infeksjonspost i plan 5 med 13 senger. I Mosjøen er den gamle hovedinngangen og området der fødeavdelingen lå forberedt til isolat.