Korona: Kartlegging av legemidler

Helgelandssykehuset kartlegger nå ukentlig legemidler på lager og hos leverende apotek, med utgangspunkt på de legemidlene Statens Legemiddelverk har satt på sin fokusliste.

Piller

​I samarbeid med Sykehusapotek Nord etablerer vi også lister over hvilke legemidler som vi trenger mer av, i tett samarbeid med leverende apotek på Helgeland. 

I tillegg har vi samarbeid med de andre helseforetakene i regionen om oppbygging av legemiddellager, og SLV har inngått avtale med grossistene om oppbygging av lager.

Unngå hamstring

Vi minner om at det er særlig viktig at man unngår hamstring av legemidler, da dette kan skape nye mangelsituasjoner som kan bli vanskelig å håndtere både for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fremover. 

Det er ønskelig å ha beredskapen hos grossistene lengst mulig, da vi ikke vet hvem som trenger disse legemidlene mest. Vi ber derfor om at kommunene fortsatt har fokus på å bestille inn normalforbruk av legemidler på sykehjemmene.