Koronavirus: Slik jobber vi med beredskap

Det jobbes nå aktivt med å styrke beredskapen for å best mulig kunne håndtere et utbrudd av koronavirus på Helgeland. Her er en status på hvordan vi jobber med beredskap ved Helgelandssykehuset og hva vi må være forberedt på å kunne håndtere. 


Hulda

Det er foreløpig ingen smittede på Helgeland. Denne situasjonen kan endre seg raskt. Helgelandssykehuset jobber derfor aktivt for å ruste oss for å håndtere et virusutbrudd. 

Krisestab ble satt 27. februar. Det jobbes med ulike scenarioer og vi overvåker, planlegger og trener. I tillegg til katastrofeledelse er det også etablert operativ ledelse i forbindelse med koronautbruddet. Vi holder oss løpende oppdatert på råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og har tett dialog med kommuneoverleger og Helse Nord. Vi monitorerer situasjonen nøye og vurderer og iverksetter fortløpende tiltak. 

Det er besluttet å stoppe poliklinikk og planlagte operasjoner som etter medisinskfaglig vurdering anses forsvarlig å utsette, fra og med førstkommende mandag. Berørte pasienter vil få beskjed. Dette er et nødvendig grep vi gjør for å være forberedt på å kunne håndtere mange pasienter med sykdom forårsaket av koronaviruset. Foreløpig gjøres det ingen endringer i tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus. 

Det er opprettet en egen side på Helgelandssykehuset.no der vi legger ut informasjon til befolkningen. 

Kan bli et ekstraordinært behov

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at covid-19 er en pandemi og Helsedirektoratet sier at situasjonen vi står i kan bli langvarig. Det er vanskelig å forutse hvor omfattende smittesituasjonen vil bli på Helgeland, men vi må være klare til å håndtere en svært krevende situasjon. 
Som sykehusansatte må vi være ekstra påpasselige. Alle må gjøre hva vi kan for å holde oss friske slik at vi er i stand til å kunne behandle et stort antall pasienter. Vi tar alle nødvendige forholdsregler og følger de råd og retningslinjer som blir gitt, både fra myndighetene, Helse Nord og Helsedirektoratet.

Det er innført besøkskontroll og det er kun nødvendige og forhåndsavtalte besøk som skal skje ved Helgelandssykehuset. Inngangsdørene til sykehusene stenges kl. 15.00.

- Som helsepersonell er vi vant med å måtte trå til når det trengs, det ligger i blodet vårt. Jeg er stolt og imponert over hvordan vi nå alle mobiliserer og forbereder oss for ekstraordinær innsats i tiden som kommer. Gjennom samarbeid og solidaritet skal vi sørge for at befolkningen på Helgeland blir godt ivaretatt og føler seg trygge på Helgelandssykehuset, sier administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.