HELSENORGE

Nå kan laboratoriene i Helgelandssykehuset hurtigteste covid-19

Hurtigtest mikrobiologisk analysemaskin er på plass og tatt i bruk i Sandnessjøen, og snart i Mosjøen og på Mo. 

LIS-lege Ingemar Pedersen (th.) ble den første legen på Helgeland som rekvirerte, fikk det første negative svaret og på denne måten frigjorte isolat for pasienten. Bioingeniør Daniel Anesen og avdelingsleder Mohamed Ziedoy.        
Fredag 28. august kl. 15:30 gjennomførte laboratoriet ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen sin første covid-19 test på innlagt pasient. Svaret var negativt, slik at pasienten slapp isolasjon.

- Dette er en viktig investering i pasientsikkerhet og smittevern. Nå kan vi raskt selv teste innlagte pasienter,  og ansatte der prøvesvar haster ekstra, sier medisinsk direktør Fred Mürer. 

Fram til i dag i Sandnessjøen er det kjørt 17 covid-19 analyser og alle er negative. 
- Dette er kvalitetsforbedring og ressurssparing i praksis. Det har vært og det er godt samarbeid mellom de tre laboratoriene i Helgelandssykehuset og dette var en av grunnen for suksess i dette prosjektet, sier avdelingsleder Mohamed Ziedoy i Sandnessjøen. 

- Vi bioingeniører på lab’en har jobbet intenst for å få dette til. Jeg må berømme alle mine kollegaer, sier Ziedoy, som også trekker fram samarbeidet med de andre to laboratoriene i Helgelandssykehuset, samt Nordlandssykehuset.

I uke 34 var analysemaskinene installert på alle de tre lab’ene i Helgelandssykehuset og opplæring gjennomført av leverandøren.  Sandnessjøen fikk smitteforbyggende sikkerhetskabinett for prøvebehandling først og kunne komme i gang allerede fredag 28. august. Mo i Rana og Mosjøen får slike skap denne uken og starter så snart det er mulig. 

Disse prøvene vil i første omgang kun gjelde innlagte pasienter og ansatte der prøvesvar haster ekstra mye.