HELSENORGE

Polikliniske konsultasjoner i Brønnøysund som vanlig fra mandag

På grunn av smitteutbrudd i Brønnøysund ble aktiviteten redusert, men gjeninnføres som vanlig fra mandag 22. mars.

korona

Vi oppfordrer alle å nøye følge de påbud og anbefalinger som Brønnøy kommune gir. Det anbefales at pasienter møter til time med kirurgisk munnbind.