Reiseråd og sjekkliste etter reise

Her finner du sjekklisten du som ansatt i Helgelandssykehuset skal fylle ut hvis du har vært på feriereise - uansett om reisen er i eller utenfor Norge.

virus

I tråd med anbefalinger fra FHI kartlegger Helse Nord om ansattes reiser kan ha medført særskilt eksponering for covid-19-smitte, og har blitt enige om felles reiseråd og anbefalinger for alle ansatte i Helse Nord.

Mer informasjon og skjema finner du her:

Reiseråd, skjema og anbefalinger etter reise til sykehusansatte

Når du har lastet ned og fylt ut sjekklisten, skal den sendes som e-post til postmottak@helgelandssykehuset.no, med kopi til din nærmeste leder.