Samarbeid om kritisk kompetanse mellom Helgelandssykehuset og primærhelsetjenesten

Koronapandemien setter samhandling og samarbeid mellom nivåene på en helt ny prøve, og utfordrer vanlige mønstre. Helgelandssykehuset ønsker å invitere kommunene med på en idédugnad der vi snur hver stein for å finne gode løsninger. Det er i dag ringt og sendt mail til alle HR sjefene i Helgelandskommunene der Helgelandssykehuset ønsker samarbeid rundt utveksling av helsepersonell.
Eva Bjørhusdal og Merete Aufles i Mosjøen
Eva Bjørhusdal og Merete Aufles, Mosjøen

På oppdrag fra Helse Nord planlegger Helgelandssykehuset nå for det maksimale pasientbehovet som er angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse. Dette betyr blant annet å være rustet for å ta imot opptil 80 covid-19-paisienter samtidig, hvorav 20 vil kunne være intensivpasienter. Dette er mer enn en tredobling av ordinær intensivkapasitet i Helgelandssykehuset.

Fra Helgelandssykehusets side er det i første rekke behov for sykepleiere med spesialisering innen intensivsykepleie. 

Myndighetene mener det kan komme en topp i antall pasienter i perioden april-juni, og vi ønsker derfor å avklare om det finnes lokale ressurser – da spesielt innen intensivsykepleie – som kan inngå i planleggings- og opplæringsarbeidet som foregår i sykehuset nå.

Sekundært ønsker Helgelandssykehuset å kartlegge mulige ressurser med annen spesialkompetanse som eventuelt kan stilles til rådighet i samme tidsrom.

Vi ber derfor om at dere kartlegger og gir oss tilbakemelding på følgende:

1. Intensivsykepleiere

a. Er det sykepleiere med intensivkompetanse ansatt i kommunen?

b. Kan disse å jobbe på intensivavdeling i Helgelandssykehuset i perioden april og frem til sommeren?

c. Hvilken kompetanse trenger kommunen for å erstatte disse intensivsykepleierne?

2. Annet personell med bakgrunn/kompetanse fra spesialisthelsetjenesten

a. Ønsker disse å være i mulig beredskap for å kunne jobbe i Helgelandssykehuset ved behov?

b. Hvilken kompetanse trenger kommunen for å erstatte disse?

Annet personell med bakgrunn/kompetanse fra spesialisthelsetjenesten kan være:

  • Alle typer spesialsykepleiere
  • Jordmødre
  • Helsesekretærer

Send oss gjerne forslag til tiltak og smidige ordninger som kan øke samhandlingen og samarbeidet til beste for pasientene på Helgeland.

Dersom noe er uklart, eller dere har behov for ytterligere informasjon eller dialog kan dere kontakte Jonas Ottermo, rådgiver i HR avd. på telefon 922 84 438 eller på e-post.

Vi ber om tilbakemelding fra dere innen fredag 3. april. Send svar på epost til samhandling@helgelandssykehuset.no.