HELSENORGE
Pressemelding

Seks pasienter isolert i Sandnessjøen sykehus

Helgelandssykehuset har isolert seks pasienter i sykehuset i Sandnessjøen som følge av at det ble påvist korona-smitte ved sykehuset fredag. I tillegg er en ansatt i karantene.

Foreløpig er det avdekket at få pasienter ved sykehuset har vært i nærkontakt med vikarsykepleieren som har fått påvist å være koronasmittet, slik at antall pasienter som måtte isoleres er redusert fra 15 til seks.

I tillegg er foreløpig 16 ansatte vurdert som mulige smittet. De testet etter rutinene som foreligger, det vil si test tredje og syvende dag etter siste eksponering. De overvåkes også for symptomer og vil bli isolert hvis symptomer på sykdom oppstår.

Kartlegger pasienter og ansatte

Helgelandssykehuset kartlegger nå intensivt både pasienter og ansatte som kan ha blitt eksponert for smitte i løpet av den siste uka da vikarsykepleieren var i arbeid i sykehuset i Sandnessjøen.

Inntil situasjonen er klarlagt vil alle pasienter som krever innleggelse fraktes til sykehuset i Mo i Rana og sykehuset i Mosjøen. Pasienter skal forholde seg som normalt til legevakt og telefon 113.

Vikarsykepleieren fra Sverige som har testet positivt på koronasmitte kom til sykehuset i Sandnessjøen mandag denne uka. Vedkommende har ikke arbeidet ved sykehuset tidligere.

Prosedyrene til Helgelandssykehuset for testing av helsepersonell som leies inn tilsier at personellet kan begynne i arbeid før resultat av test foreligger. Denne dispensasjonsmuligheten har Helgelandssykehuset opprettet i sine rutiner i samråd med Helse Nord. Bakgrunnen er behovet for innleid personell til å opprettholde driften. Der det er mulig skal svar på test foreligge før helsepersonellet begynner i arbeid.

I forkant av arbeidets start gjøres det imidlertid en grundig risikovurdering og sporing av personellet. Det er et absolutt krav at personellet skal være symptomfri.

Besøksstans i Sandnessjøen

Som en følge av smittesituasjonen ved sykehuset i Sandnessjøen er det innført midlertidig stans i muligheten for besøk av pårørende. Dette gjelder foreløpig fram til lørdag kveld, da det skal gjøres en ny vurdering av situasjonen. Helgelandssykehuset opprettholder grønn beredskap, men beredskapsnivået vurderes fortløpende.