Sjekkliste for ansatte som har vært på reise

Er du tilbake fra ferie? Her finner du sjekklisten du som ansatt i Helgelandssykehuset skal fylle ut hvis du har vært på feriereise - uansett om reisen er i eller utenfor Norge. 

virus

​Når du har lastet ned og fylt ut sjekklisten, skal den sendes som e-post til postmottak@helgelandssykehuset.no, med kopi til din nærmeste leder. 

I tråd med anbefalinger fra FHI kartlegger Helse Nord om ansattes reiser kan ha medført særskilt eksponering for covid-19-smitte, og har blitt enige om felles reiseråd og anbefalinger for alle ansatte i Helse Nord. Disse leser du her:

Reiseråd og anbefalinger etter reise til sykehusansatte