HELSENORGE

Skal du besøke noen på sykehuset? Alle besøk skal avtales på forhånd

Av smittevernhensyn er besøk fortsatt begrenset, du må avtale besøket på forhånd og det er fortsatt adgangskontroll i inngangen til sykehusene. 

Du må ringe sykehuset før du kommer på besøk, for å avklare med avdelingen om besøk kan tillates i henhold til retningslinjer. Du kan få et nei hvis avdelingen mener at besøket ikke er nødvendig, eller det kan være unødvendig risiko, og da ber vi om at det respekteres. 

Du kan ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon eller være i karantene på grunn av reise, eller mistenkt/bekreftet covid-19. Du kan ikke ha reist utenfor Norge i løpet av de siste ti dagene, pasienten kan kun motta én besøkende pr. gang og du må komme i besøkstiden.

Det er besøkskontroll i inngangen til sykehusene, der melder du deg når du kommer.
 

Besøk til Helgelandssykehuset Mo i Rana:

På grunn av smitteutbrudd i Rana skjerpes besøksrutiner for enhet Mo i Rana. Som Rana kommune innfører også Helgelandssykehuset Mo i Rana besøksrestriksjoner for barn/unge som er under 20 år. Dette er en midlertidig ordning som i første omgang varer i to uker.

På grunn av økt smittepress skjerper vi inn på besøksrutiner til føde- og barselavdelingene våre. 

Ledsager til fødsel/partner/far får være tilstede under fødsel og barsel som før, men får nå dessverre ikke delta i polikliniske konsultasjoner inkl. ultralydscreening. Dersom ledsager/partner/far reiser hjem, får hen ikke komme tilbake før mor reiser hjem. 


Registrering av besøkende

Avdelingen registrerer navn og telefonnummer på alle besøkende. Dette er for å ha mulighet til å finne ut hvem som har vært på besøk dersom en smittesituasjon oppstår. Det er frivillig å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.

Ønsker du å teste deg? 

Hvis du ønsker å teste deg for covid-19 kan du IKKE møte opp på sykehuset for dette. Du må kontakte din kommune. 

Vi har en oversikt over kontakttelefoner og nettsider til kommunene på Helgeland