Drift og eiendom

Drift og eiendom har ansvar for den samlede eiendomsmassen, teknisk drift, innkjøp, lager, behandlingshjelpemidler og IKT i Helgelandssykehuset.

Eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen

Kontaktinformasjon.

Helgelandssykehuset har enheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen og Brønnøysund, med en bygningsmasse på totalt 56.000 kvm. Bygningsmassen og de driftsrelaterte tjenester er en viktig ressurs og forutsetning for god og fremtidsrettet pasientbehandling. Disse tjenestene utvikles derfor kontinuerlig i tråd med dagens og framtidige krav.

Drift og eiendom har ansvaret for de ikke-medisinske tjenestene ved sykehusene som inkluderer drift og vedlikehold av tekniske anlegg, medisintekniske anlegg, kjøkken, renhold, innkjøp, lager, behandlingshjelpemidler og IKT i Helgelandssykehuset.

Enheten administrerer foretakets leieavtaler og har ansvaret for tildeling og vedlikehold av personalboliger.

Områdesjefer

Driftssjef Odd Arve Horsdal

Telefon: 75 12 53 24
Mobil: 975 30 370
E-post: odd.arve.horsdal@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted: Mo i Rana

Forvaltningssjef Monica Skjellstad

Telefon: 75 06 51 78
Mobil: 915 22 201
E-post: monica.skjellstad@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted: Sandnessjøen

Innkjøp/logistikksjef Maria Saltirova Rausandaksel

Telefon: 75 12 57 11
Mobil: 481 27 856
E-post: maria.saltirova.rausandaksel@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted: Mo i Rana


Mo i Rana - Vidar Smalås

Telefon: 75 12 51 31
Mobil: 970 11 825
E-post: vidar.smalas@helgelandssykehuset.no

Mosjøen - Bjørn Kjærstad

Telefon: 75 11 52 10
Mobil: 952 07 425
E-post: bjorn.kjaerstad@helgelandssykehuset.no

Sandnessjøen - Gunnar Sjøset

Telefon: 75 16 51 15
Mobil: 917 08 796
E-post: gunnar.sjoset@helgelandssykehuset.no

 

Utviklingsprosjekter

Utviklingsprosjekter innenfor fagområdet administreres av Drift og eiendom. Pågående prosjekter:

Renovering/ombygging Mosjøen

Prosjektet er initiert av et vedtak om å samorganisere medisinsk avdeling og intensiv/mottaksavdeling samt bygge bedre lokaler for øyeavdelingen og samlokalisere denne med dagkirurgisk avdeling.

Renovering/ombygging Sandnessjøen

Prosjektet omfatter alle arbeider med å installere nytt nødstrøms anlegg med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning med infrastruktur. Oppgraderingen vil gi sykehuset 100 % driftssikkerhet mot strømutfall fra nettleverandør, og sikre virksomhetens drift. Videre skal operasjonsrom/stuer oppgraderes til dagens standarder, gjeldende forskriftskrav og retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Dette prosjektet vil øke pasientsikkerheten, bedre arbeidsforholdene for de ansatte og modernisere sykehuset betraktelig.

Renovering/ombygging Mo i Rana

Renovering og økning av kapasitet ved operasjonsavdelingen. Operasjonsfløya og de tekniske anleggene skal renoveres (bygningsmassen er slitt). Som en del av dette utvides to av stuene for å øke antall ortopediske operasjoner og samtidig opprettholde kapasiteten på annen kirurgi.

Helgelandssykehuset 2025

Utredning av fremtidig sykehusstruktur på Helgeland. Idéfasen vil ende opp med beslutning om hvilken fremtidig sykehusstruktur som skal videreføres til konseptfasen.

Idefasen Helgelandssykehuset 2025

Distriksmedisinsk senter Brønnøysund

Konseptfasen for prosjektet "Distriktsmedisinsk senter Brønnøysund" skal gi et beslutningsgrunnlag for forprosjekt. Et eventuelt forprosjekt og videre bygging vil bli ivaretatt av Brønnøy kommune.

Konseptfase Distriktmedisinsk senter Brønnøysund

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.