Ambulansebåt

Foretaksledelse

Hulda

Administrerende direktør


Fred A. Mürer

Medisinsk direktør

Helgelandssykehuset Mo i Rana, enhetsdirektør

Beate Aspdal

Helgelandssykehuset Sandnessjøen, enhetsdirektør

Rachel Berg  

Helgelandssykehuset Mosjøen, enhetsdirektør

 Tanja Pedersen   


Prehospitale tjenester, enhetsdirektør

Konst. direktør Odd Magne Rønning


Drift og eiendom, eiendomsdirektør

 Bjørn Bech-Hanssen   


Områdesjefer

Kontakt

Telefon: 75 12 53 50 (Sentralbord Helgelandssykehuset: 75 12 51 00)
E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no

Stab


Administrasjonsrådgiver

Hege Brønlund

Hege Brønlund 

Telefon 75 12 53 23 
Mobil  975 84 018 
E-post:  hege.marlen.bronlund@helgelandssykehuset.no   

Senter for økonomi

Senter for økonomi har ansvar for økonomiområdet ved Helgelandssykehuset HF. Dette innbefatter lønn, regnskap, budsjettering, analyse og rapportering samt innkjøp. Besøksadresse: Saltfjellveien 14,  Mo i Rana. 

Økonomisjef Tove Lyngved

Fakturaadresse og kontaktinformasjon

Senter for samhandling

Senter for samhandling har fokus på samhandling internt og eksternt, og er sykehusets kontaktpunkt mellom kommuner og sykehuset.

Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen

Samhandling

Senter for kommunikasjon

Senter for kommunikasjon legger til rette for god intern og ekstern kommunikasjon. Senter for kommunikasjon har ansvaret for kommunikasjonsstrategier og -planer, intranett og internettsider, sosiale medier og sak- og arkivsystemet.

Kommunikasjonssjef Tore Bratt 

Informasjon til media  

Senter for HR

Senter for HR skal tilby og levere HR- faglig kompetanse og tjenester som utvikler organisasjonen, og bidra til at Helgelandssykehuset yter helsetjenester av god kvalitet fram mot 2025.

HR-sjef Sissel Reinfjell

Jobb i Helgelandssykehuset

Senter for fag, forskning og utdanning

Medisinsk direktør Fred A. MürerForskning

Utdanning og kompetanseutvikling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.