Ambulansebåt

Foretaksledelse

Hulda

Administrerende direktør


Fred A. Mürer

Medisinsk direktør


Organisasjon og administrasjon, direktør

Sissel Karin Andersen
Telefon:  476 66 695


Psykisk helse og rus, enhetsdirektør

Rune Holm
Telefon:  951 87 083


Helgelandssykehuset Mo i Rana, enhetsdirektør

Beate Aspdal


Helgelandssykehuset Sandnessjøen, enhetsdirektør

Rachel Berg  

Helgelandssykehuset Mosjøen, enhetsdirektør

 Tanja Pedersen   


Prehospitale tjenester, enhetsdirektør

Siri Tau Ursin, mobil 906 92 156


Drift og eiendom, eiendomsdirektør

 Bjørn Bech-Hanssen   

Prosjektdirektør

Kåre Løvstakken
Mobil:  917 61 639


Områdesjefer


Kontakt

Telefon: 75 12 53 50 (Sentralbord Helgelandssykehuset: 75 12 51 00)
E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no

Stab


Administrasjonsrådgiver

Hege Brønlund

Hege Brønlund 

Telefon 75 12 53 23 
Mobil  975 84 018 
E-post:  hege.marlen.bronlund@helgelandssykehuset.no   

Senter for økonomi

Senter for økonomi har ansvar for økonomiområdet ved Helgelandssykehuset HF. Dette innbefatter lønn, regnskap, budsjettering, analyse og rapportering samt innkjøp. Besøksadresse: Saltfjellveien 14,  Mo i Rana. 

Økonomisjef Tove Lyngved

Fakturaadresse og kontaktinformasjon

Senter for samhandling

Senter for samhandling har fokus på samhandling internt og eksternt, og er sykehusets kontaktpunkt mellom kommuner og sykehuset.

Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen

Samhandling

Senter for kommunikasjon

Senter for kommunikasjon legger til rette for god intern og ekstern kommunikasjon. Senter for kommunikasjon har ansvaret for kommunikasjonsstrategier og -planer, intranett og internettsider, sosiale medier og sak/arkiv. 

Kommunikasjonssjef Tore Bratt 

Informasjon til media  

Senter for HR

Senter for HR skal tilby og levere HR- faglig kompetanse og tjenester som utvikler organisasjonen, og bidra til at Helgelandssykehuset yter helsetjenester av god kvalitet.

Konst. HR-sjef Lisbet Tjønna
Telefon: 751 15 335
Mobil: 414 01 710
Epost

Jobb i Helgelandssykehuset

Senter for fag, forskning og utdanning

Medisinsk direktør Fred A. Mürer

Fagsjef Ida Bukholm, mobil 416 39 895

Forskning

Utdanning og kompetanseutvikling

Fant du det du lette etter?