Grønt sykehus

Et målretta miljøarbeid er en viktig del av spesialisthelsetjenestens samlede samfunnsansvar. Mange miljø- og klimatiltak kan gi positive helseeffekter.

Kvasstind
Foto: Lena J. Karlsen

​Helgelandssykehuset har innført miljøledelse og er sertifisert etter ISO 14001-standard. Miljøledelse betyr at vi arbeider systematisk med å redusere energiforbruk og utslipp. Målet om å redusere utslipp og energiforbruk med fem prosent krever tiltak innen transport, bygg, avfalls- og kjemikaliehåndtering.

Re-sertifiseringen gjennomføres årlig av eksterne revisorer. Helgelandssykehuset skal i 2018 gjennomføre ny hovedrevisjon etter oppgradert standard.

Rådgiver Lars-Inge Ingebrigtsen 

Lars-Inge.Ingebrigtsen@helgelandssykehuset.no
Telefon 75 06 52 36 

Miljøhåndbok for Helgelandssykehuset (PDF)

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018

Rapport miljøsertifisering - Oppfølgingsrevisjon våren 2017 (styresak)

Helgelandssykehuset er flinkere på miljø 24.06.16 

Fant du det du lette etter?