Grønt sykehus

Et målretta miljøarbeid er en viktig del av spesialisthelsetjenestens samlede samfunnsansvar. Mange miljø- og klimatiltak kan gi positive helseeffekter.

Kvasstind
Foto: Lena J. Karlsen

​Helgelandssykehuset har innført miljøledelse og er sertifisert etter ISO 14001-standard. Miljøledelse betyr at vi arbeider systematisk med å redusere energiforbruk og utslipp. Målet om å redusere utslipp og energiforbruk med fem prosent krever tiltak innen transport, bygg, avfalls- og kjemikaliehåndtering.

Re-sertifiseringen gjennomføres årlig av eksterne revisorer.

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?