Alternativene vi utreder

Vi utreder tre alternativer:

De tre alternativene tegnet opp
Det er vedtatt distriksmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund for alle alternativene

0-alternativet: 
Dagens løsning. Prosjektet skal se på konsekvensene av å videreføre dagens sykehusstruktur.

Alternativ 2a: 
Stort akuttsykehus med inntil tre distriktsmedisinske sentre (DMS). Akuttsykehuset skal ha døgnkontinuerlig beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesi.

Alternativ 2b-1: 
Stort akuttsykehus med alle funksjoner pluss ett akuttsykehus. Inntil to DMS.


Hva betyr definisjonene?

  • Stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60-80 000 innbyggere og et bredt tilbud innen akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter.
  • Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt-, luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.
  • Distriktsmedisinsk senter (DMS) er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter sykehusbehandling. Tjenester ved DMS kan også erstatte behandling på sykehus.

Mandat

Helgelandssykehuset HF fikk oppdraget fra Helse Nord RHF i 2013: "Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, fagutvikling og utdanning."

Se mandat

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.