Grunnlagsdokumenter

Den eksterne ressursgruppa skal basere sitt arbeid på relevant informasjon fra tidligere faser i prosjektet, fra andre relevante prosjekter og fra Nasjonal helse- og sykehusplan.

​Grunnlagsdokumenter for arbeidet i den eksterne ressursgruppen er:

  1. Nasjonal helse- og sykehusplan
  2. Aktivitets- og kapasitetsfremskrivning (korrigert fra utviklingsplanen i forbindelse med DMS Brønnøysund) + Informasjon om framskrivningen (excel)
  3. Utkast til planprogram med vedlegg
  4. Styrevedtak vedrørende Helgelandssykehuset 2025

Prosjektplanen sier at gruppa også skal bruke sine erfaringer, faglige kunnskap og kompetanse i de vurderingene som skal gjøres. Den kan også innhente supplerende dokumentasjon fra Helgelandssykehuset eller andre, dersom den finner det nødvendig.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.